Ny lag ska avslöja höga fondavgifter

Av: TT

Publicerad:
Fondavgiften påverkar hur mycket av ditt sparkapital som finns kvar på sikt. Därför är det viktigt att ha koll på att man inte betalar en orimligt hög avgift, anser experterna.
Fondavgiften påverkar hur mycket av ditt sparkapital som finns kvar på sikt. Därför är det viktigt att ha koll på att man inte betalar en orimligt hög avgift, anser experterna.

Höga fondavgifter riskerar att urholka ditt sparkapital. Nu ska en ny lag hjälpa konsumenter att avgöra om avgiften är rimlig.

Sparekonomen Frida Bratt välkomnar lagen men ifrågasätter hur hjälpsam den är.

Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft som innebär att fondbolag måste beskriva en fonds aktivitetsgrad, det vill säga hur pass aktiv förvaltningen är i en fond. Ett syfte med lagen är att förenkla för sparare att avgöra om en fond är värd sin avgift.

– Det är för att det ska bli lättare för spararen att avgöra om en fond är aktivt förvaltad och därmed värd att betala lite mer för, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Dolda indexfonder

Redan i dag finns en branschstandard som innebär att fondbolagen anger vissa nyckeltal för varje fond som kan ge en fingervisning om avgiften är rimlig.

Aktivitetsgraden ska beskrivas i ord och om fonden funnits i minst två år ska ett mått som kallas aktiv risk, på engelska tracking error, anges som visar hur mycket avkastningen avviker från sitt jämförelseindex.

Att det blir lag på att uppge viss information är positivt anser Frida Bratt, även om hon är skeptisk till om den verkligen hjälper konsumenten särskilt mycket.

– De flesta sparare känner inte till nyckeltalen som ska beskriva det här. Då kan det bli lättare att ta till sig det som beskrivs i ord. Men beskrivningar i ord öppnar för luddiga formuleringar och tolkning, säger hon.

I fondsammanhang brukar man skilja på aktivt förvaltade fonder och indexfonder. I de aktivt förvaltade fonderna väljer förvaltare ut innehaven med målet att fonden ska prestera bättre än ett jämförelseindex. Innehaven i en indexfond är sammansatt för att likna ett marknadsindex, det vill säga fonden investerar i aktier som ingår i ett särskilt index.

Ska överavkasta

En tumregel är att en indexfond inte bör kosta mer än 0,4 procent i avgift, enligt sparekonomerna. Många aktivt förvaltade fonder har en avgift som ligger runt 1,4 procent.

Den nya lagen kom till efter en debatt om dolda indexfonder där stora fondbolag kritiserades för att ha tagit betalt för aktiv förvaltning när fonderna i det närmaste kunde betraktas som passiva.

– Betalar man nästan en procent mer i avgift ska man också få något för det. Hela poängen med en aktivt förvaltad fond är att den ska överavkasta, säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

Publicerad: