Så kan du hjälpa din stressade tonåring

Lagom stress kan vara bra, även för unga, för att kunna prestera. Men oro och stress under längre tid kan ta sig uttryck i att barn får ångest och blir nedstämda.

Tecken på att ditt barn eller tonåring mår dåligt
Sakerna som kan vara stressande för ditt barn
Psykoterapeuts bästa råd till dig som förälder
Då ska ni söka vård