Löfven är redo rasera svensk bostadspolitik

Vänsterpartiet: S gör som de nyliberala stödpartierna vill

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

L vill införa social housing och C vill utreda en ny social bostadssektor. Inte så konstigt, marknadshyror kommer att kräva ett parallellt system med sociala bostäder eftersom det ena helt enkelt förutsätter det andra, skriver Momodou Jallow.
Foto: TT, GABRIEL FLORES JAIR
L vill införa social housing och C vill utreda en ny social bostadssektor. Inte så konstigt, marknadshyror kommer att kräva ett parallellt system med sociala bostäder eftersom det ena helt enkelt förutsätter det andra, skriver Momodou Jallow.

DEBATT

DEBATT. Nyligen tillkännagav Liberalerna att de vill införa social housing i Sverige, alltså särskilda sociala bostäder för personer som inte kommer in på bostadsmarknaden. Nyamko Sabuni menar att ”samhället abdikerat” i frågan om segregationen och hennes svar är ”behovsbostäder” insprängda i befintliga hyreshus, med hyreskontrakt som är begränsade till fem år.

Sociala bostäder för den som inte har råd med annat boende kan låta som en fin tanke, men det skulle tvärtom förstärka segregationen. Anledningen till att högern nu föreslår detta är att de samtidigt vill införa marknadshyror som kraftigt skulle höja hyrorna i hela landet.

Även Centerpartiet vill att regeringen ska utreda ”hur en ny social bostadssektor ska utformas”. Partiet har länge arbetat för att införa ”fri hyressättning”, alltså marknadshyror, och menar att de båda åtgärderna tillsammans är lösningen ”för personer som är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden”.

Klassisk högerpropaganda kan tyckas, men detta ligger i linje med januaripartiernas gemensamma bostadspolitik. Regeringen Löfven har tillsatt flera utredningar som pekar åt just detta håll. Redan under 2021 ska regeringen enligt januariavtalet lägga fram ett förslag om hur marknadshyror kan införas i Sverige.

Vänsterpartiet ser stora faror med den utveckling bostadspolitiken tagit under regeringen Löfven och dess nyliberala stödpartier. Vi instämmer i den kritik som framförts av Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen, som varnar för att ett system med social housing riskerar att stärka segregationen och undergräva den generella bostadspolitiken.

De marknadshyror man avser införa kommer att kräva ett parallellt system med sociala bostäder eftersom det ena helt enkelt förutsätter det andra.

Förslagen från januaripartierna leder alltså rakt mot ett systemskifte inom svensk bostadspolitik. Att överge ambitionen om en generell bostadspolitik är att frånsäga sig det politiska ansvaret.

Staten väljer att kapitulera, och samhällets mest utsatta får betala priset.

Att cementera människors ojämlika förutsättningar och placera de fattigaste i ”behovsbostäder” utan besittningsrätt är inte att föra en social bostadspolitik. Det är att spä på segregationen.

Men problemen med kombinationen av social housing och marknadshyror går djupare än så:

  • Europeiska länder som har marknadshyror kombinerat med social housing tvingas lägga stora offentliga resurser på sina bostadssystem. Detta till skillnad från Sverige som i dag inte har några omfattande subventioner till hyresmarknaden. I stället har Sverige valt att subventionera det ägda boendet med 25 miljarder om år, via rot- och räntebidrag.

  • Studier av bostadssystem i flera olika europiska länder visar att alla, oavsett system, stångas med liknande problem vad gäller bostadsförsörjning och segregation. Marknadshyror och sociala bostäder är alltså ingen lösning, utan tvärtom en del av problemet.

  • Ett stort antal av Sveriges ledande bostadsforskare har tydligt klargjort att de avregleringar som skett på svensk bostadsmarknad enbart lett till fördjupade sociala och ekonomiska klyftor.

  • Om Sverige ändå skulle välja att införa marknadshyror finns beräkningar som visar att det skulle kosta skattebetalarna mellan 70–80 miljarder. Vinsten skulle gå rakt ner i fastighetsbolagens fickor.

Vi vet alltså att bostadssegregation och utanförskap inte bryts genom marknadshyror och social housing. Vänsterpartiet vill i stället värna en generell bostadspolitik, med socialt ansvarstagande.

Under åtskilliga år har vi pläderat för en rad reformer av bostadsmarknaden eftersom vi ser de problem som finns. Det handlar om skattereformer för jämlika ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna, utveckling av de sociala kontrakten, reformerade bostadsbidrag och större och mer träffsäkra investeringsstöd och statliga topplån som pressar byggkostnaderna.

För oss i Vänsterpartiet handlar bostadspolitiken i grund och botten om vilket samhälle vi vill leva i. Vi strävar efter ett samhälle där alla får plats och där vi inte lever segregerade från varandra.

Marknadshyror och social housing motarbetar på alla sätt en sådan samhällsutveckling och vi kommer därför göra allt vi kan för att hindra att de införs.


Momodou Jallow, bostadspolitisk talesperson


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE