Sjuka har inte råd att köpa medicin

Ny rapport: Var tredje fattig väljer bort läkarbesök

Var tredje väljer bort läkarbesök.

Sex av tio hämtar inte sin medicin.

Anledningen är att de inte har råd.

- Vi behöver mer rättvisa. Jag kommer att prioritera tandvårdsreformen, säger vårdminister Ylva Johansson till aftonbladet.se

En ny undersökning gjord av Folkhälsoinstitutet visar att 34 procent av de som har ekonomiska problem avstår från läkarvård och 58 procent avstår från medicin.

Skälet är inte att de inte har tid eller kunskap om hur man söker läkare.

Inte heller att de har långt till apoteket, misstror medicinens verkningar eller redan har medicin hemma.

Skälet är att de inte har råd.

Prioriterar tandvårdsreformen

I oktober förra året redovisade Folkhälsoinstitutet en liknande rapport som gällde tandvården.

Det var efter den sjukvårdsminister Ylva Johansson lovade en tandvårdsreform.

Vad är din kommentar till den här rapporten?

- Min spontana reaktion på rapporten är att vi behöver mer rättvisa. Vi har klasskillnader i Sverige säger vårdminister Ylva Johansson till aftonbladet.se.

Vad ska du göra åt orättvisorna?

- Vi har ändå ganska låga sjukvårdskostnader i Sverige. Därför kommer jag att prioritera tandvårdsreformen. Där är utslaget av skillnad i ekonomi så mycket större.

Så du har ingen särskild plan för alla de som inte har råd att gå till läkare?

- Där handlar det om generell välfärdspolitik, åtgärder för fler jobb, ökad sjukersättning och så vidare. Våra motståndare vill öka avgifterna, höja högkostnadsskyddet från 900 till 1 500, skyddet på apoteket från 1 800 till 2 000 och lägga på en expeditionsavgift på 25 kronor.

- Jag kommer att slåss med näbbar och klor för att det inte ska ske. För då har vi snart samma situation som med tandvården.

Högre andel kvinnor

Undersökningen visade också en liten skillnad i den gruppen mellan kvinnor och män. Det är något högre andel kvinnor som inte söker läkare och inte tar ut medicin.

Rapporten redovisar Statens folkhälsoinstitut idag på måndagen på DN Debatt.

Den bygger på undersökningar där 70 000 personer deltagit under två år.

Av de som hade en bra ekonomi var det bara fyra procent som avstod från att gå till läkare.

Anledningen var, angav de, att de inte hade tid.

Folkhälsoinstitutet beskriver slutsats av undersökningens resultat:

"Våra resultat pekar på att hälso- och sjukvårdslagens målsättning om "vård på lika villkor" för att jämna ut sociala skillnader inte har uppnåtts."

Då är man fattig

Den som inte kan skaffa fram 14 000 i kontanter på en vecka har ekonomiska svårigheter, enligt Folkhälsoinstitutets bedömning.

Här är institutets kriterier för ekonomiska svårigheter.

Simone Söderhjelm