Vilket parti satsar mest på kärleken?

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Psykolog: Vi måste få mer hjälp att skapa hållbara relationer

Skribenten tycker att samhället borde göra det lättare att hålla ihop.
Skribenten tycker att samhället borde göra det lättare att hålla ihop.
Alf B Svensson, 69, Nässjö. Leg psykolog, författare och föreläsare.

En av våra främsta framtidsutmaningar är ”Att fler föräldrar kan upprätthålla goda och varaktiga relationer till sina barn och till varandra.” Det är inte en värdekonservativ KD- politiker eller högerkristen frikyrkopastor som påstår det. Det är den av regeringen tillsatta Framtidskommissionen som skriver det i sin rapport ”Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa. Eftersom ensamhet och dåliga sociala relationer är lika stor hälsorisk som rökning och alkoholmissbruk och farligare än övervikt och stillasittande.

Våra politiker och berörda myndigheter går som katten kring het gröt. De vågar  inte tala klartext om hur viktigt det är med stabila nära relationer och familjer. Inte bara för folkhälsan och samhällsekonomin. Utan också för våra barns uppväxtvillkor och chanser att lyckas i livet. De talar mycket och gärna om en hållbar värld och en hållbar utveckling. Men när det gäller hållbara relationer drabbas alla plötsligt av en uttalad beröringsskräck.

Oppositionen som säger sig vilja ta de svagas parti visar inget större intresse. Trots att en separation många gånger är en större hälsorisk än arbetslöshet. Trots att separationer enligt SCB är mycket vanligare bland lågutbildade. Deras barn riskerar också mer än andra att växa upp i barnfattigdom med allt vad det innebär. 

Inte ens KD som säger sig vilja slå vakt om familjen har det politiska modet att säga att splittrade familjer en av de främsta orsakerna till den utbredda barnfattigdomen. Precis som de andra allianspartierna talar de enbart om jobblinjen som lösningen på alla problem.  Inte heller våga KD säga att om man vill ha en hållbar relation är det mycket bättre att gifta sig än vara sambo.

Folkhälsomyndigheten uppmanar oss att äta mindre fett och socker, motionera mer, sluta röka och dricka mindre alkohol. Då lever vi längre och drabbas inte lika ofta av cancer. Men att det är en större hälsorisk att leva som ensam, frånskild man än att drabbas av cancer talar de inte om.

Barnombudsmannen ska se till att myndigheter vid alla beslut som rör våra barn, sätter barnets bästa i främsta rummet. Men ska vi föräldrar ta hänsyn till vad som är bäst för våra barn också när vi funderar på om att vi ska skiljas eller fortsätta leva tillsammans? Den frågan vill eller vågar BO inte svara på. Trots att det beslutet påverkar våra barns uppväxtvillkor och livschanser mer än andra beslut vi föräldrar fattar. 

Skolverket har kommit med nya anvisningar om skolans undervisning i sex och samlevnad. Lärarna ska utgå från eleverna frågor och funderingar. Men i de material som finns både från RFSU och andra får våra tonåringar inte svar på den fråga de allra helst vill veta mer om - Hur man får en hållbar kärleksrelation?

Vi ska inte göra det svårare att skiljas. Inte heller skuldbelägga de som gör det. Men vi borde göra det lättare att hålla ihop. Nästan alla barn och vuxna drömmer om och mår väl i hållbara relationer och stabila familjer, oavsett hur familjen ser ut. Att ge fler både möjlighet och verktyg att förverkliga drömmen om hållbara nära relationer är en vår tids stora utmaningar.

Politiker och berörda myndigheter – ta av era ideologiskt och politiskt färgade glasögon. Våga se verkligheten som den är. Gör en handlingsplan för fler hållbara nära relationer . Att inte anta Framtidskommissionens utmaning är ett stort svek framförallt mot våra barn. Det bästa vi kan ge våra barn är inte en ny I-phone, dyrbara sportutrustningar och semesterresor. Det bästa vi kan ge våra barn är föräldrar som älskar varandra i en hållbar relation.

Alf B Svensson

Publicerad: