Så ska jag rädda sexslavarna i EU

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Cecilia Malmström (FP): Sexköpslagen är nödvändig för att få stopp på sexhandeln

Sedan Lukas Moodyssons film Lilja 4-ever gick upp på biograferna för åtta år sedan har offren för trafficking inte blivit färre, utan fler.
Foto: Foto: MEMFIS FILM
Sedan Lukas Moodyssons film Lilja 4-ever gick upp på biograferna för åtta år sedan har offren för trafficking inte blivit färre, utan fler.

Många av oss minns nog Lilja. Flickan som bodde i ett sjaskigt bostadsområde i det forna Sovjetunionen, som övergavs av sin mamma och som fick leta i soptunnorna efter något att äta. Lilja lurades till Sverige med löfte om ett jobb som servitris, en dröm som aldrig blev sann. I stället såldes Lilja som sexslav i en lägenhet i Malmö, och till slut tog hon sitt liv genom att hoppa från en viadukt.

Det värsta är att Lilja inte var påhittad. Filmen av Lukas Moodysson var inspirerad av en verklig händelse, och situationen i dag är ännu värre än för åtta år sedan, när filmen gick upp på svenska biografer.

Det är svårt att veta exakt, men uppskattningar tyder på att vi kan räkna antalet offer för trafficking i EU i hundratusental varje år. Av dem som utnyttjas för sexuella ändamål är 98 procent kvinnor eller unga flickor.

Jag har träffat kvinnor från bland annat Moldavien som nu kämpar för att få ett värdigt liv igen. Man måste ha ett hjärta av sten för att inte beröras av deras historier. Ofta är de stigmatiserade för livet, utstötta från sina familjer och bär på många fysiska och psykiska sår. Det grundläggande värde som varje människa har rätt till har för dem kränkts om och om igen.

Handeln med människor begränsar sig tyvärr inte till sexuella ändamål. Många människor säljs också som arbetskraft, utnyttjas för tiggeri och för organförsäljning.

Trafficking är tyvärr en mycket lönsam bransch. Efter narkotika och den illegala vapenhandeln beräknas människohandel vara den tredje största inkomstkällan för den organiserade brottsligheten.

Kampen mot människohandel är en mycket högt prioriterad fråga för mig som kommissionär för inrikesfrågor. Ligorna opererar över flera länder och få ifrågasätter nog nödvändigheten av ett europeiskt samarbete i kampen mot denna brottslighet.

Ett av mina första förslag som kommissionär handlar därför om att bekämpa trafficking. Jag hoppas kunna lägga fram detta förslag redan under mars månad.

I förslaget föreslår jag att länderna i EU ska komma överens om en gemensam juridisk definition av trafficking. Straffsatserna för detta brott måste också närma sig varandra. Brottsligorna ska inte kunna utnyttja att straffskalan är lägre i vissa länder. I dag är variationen mycket stor mellan medlemsländerna, från ett till 23 års fängelse.

Jag vill också att vi ska bli bättre på att hjälpa offren tillbaka till ett värdigt liv. Vissa minimiregler måste finnas i varje land som garanterar att de utnyttjade kan få tillgång till såväl juridisk hjälp som läkare, psykolog och tolk.

För det tredje måste vi arbeta med att förhindra trafficking redan i ett tidigt skede. Vi vet att de som drabbas ofta kommer från utsatta förhållanden, med extrem fattigdom, trasiga familjer och våld i hemmet. Jag vill därför att de som jobbar på fältet ska vara väl förberedda och utbildade för att snabbt kunna identifiera riskfaktorer. Vi måste också använda alla våra utrikespolitiska verktyg för att försöka förbättra människors liv på plats som bistånd, handel och ekonomiskt och politiskt utbyte.

Slutligen måste vi minska efterfrågan och därmed lönsamheten i människohandel.

Min uppfattning, som bekräftas av poliser och åklagare jag träffar i Sverige, är att den svenska sexköpslagen är oerhört viktig i kampen mot trafficking.

Den svenska sexköpslagen ses fortfarande som udda i Europa. Det är stora skillnader i hur man ser på prostitution i Europas länder. Men i mitt förslag ingår att alla medlemsländer ska vidta åtgärder för att minska efterfrågan på alla former av utnyttjande som är relaterade till trafficking.

Avslutningsvis tror jag att EU kan spela en viktig roll i att kartlägga denna brottslighet. Jag kommer snart att anställa en särskild koordinator för anti-trafficking som ska jobba i nära samarbete med medlemsländerna.

Vi kommer inte att lyckas utrota människohandeln. Men för mig kommer kampen mot den organiserade brottsligheten och mot trafficking att vara en av de allra viktigaste frågorna under min mandatperiod. Varje människa vi kan rädda undan människohandeln är en stor vinst.

Cecilia Malmström

Publicerad: