M: Alla vill inte köpa – bygg fler hyresrätter

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Joakim Larsson (M): Vi vill satsa miljarder på att renovera miljonprogrammen

Moderaterna i Stockholm vill lägga miljarder på att rusta upp miljonprogrammen. På bilden ett hus i Brandbergen som byggdes i början på 1970-talet.
Foto: Hasse holmberg/ SCANPIX
Moderaterna i Stockholm vill lägga miljarder på att rusta upp miljonprogrammen. På bilden ett hus i Brandbergen som byggdes i början på 1970-talet.

I en modern, växande storstad är tillgången på nya bostäder avgörande. En växande stad kräver att vi bygger fler bostäder och att vi ser efter de bostäder vi har, samt att vi skapar en stad med blandade boendeformer.

Bostadsmarknaden i en storstad ska erbjuda alternativ för den som bor långsiktigt, men också för den som behöver mer tillfälliga lösningar. I en storstad som Stockholm är hyresrätten lika viktig som bostadsrätten. Det måste finnas boende för både ungdomar, studenter, barnfamiljer, singelhushåll och pensionärer. Inte minst ur ett livsstilsperspektiv är hyresrätten central – långt ifrån alla människor vill eller kan låna och binda upp sina besparingar i en bostad.

Det är viktigt att det byggs hyresrätter i Stockholm även framöver. Både de kommunala bostadsbolagen och de privata aktörerna har viktiga roller att spela. Inför höstens val avger vi moderater i Stockholm därför tre viktiga bostadspolitiska vallöften.

6 000 nya hyresrätter.

Takten i bostadsbyggandet i Stockholm har under den gångna mandatperioden varit hög. Vi lovade att bygga 15 000 bostäder, ett löfte som mötts och överträffats.

Vi har som målsättning att bygga 15 000 nya bostäder också under kommande mandatperiod och slår nu fast att 6 000 av bostäderna ska vara hyresrätter. Hyresrätterna ska byggas av såväl privata aktörer som kommunala bostadsbolag.

Miljardsatsning på miljonprogrammens hyresrätter.

Det är viktigt att ta hand om de hyresrätter som staden har och vi ska vara bland de bästa på fastighetsförvaltning. Många av fastigheterna i miljonprogramsområdena i Stockholm har aldrig stambytts, aldrig fasadrenoverats och de är ineffektiva ur ett energiperspektiv.

Vi har inlett en historisk satsning på renovering och energieffektivisering. Något som nu blivit möjligt genom att bostadsbolagen fått ekonomiska muskler från ombildningarna. Under den här mandatperioden har det inneburit reavinster på drygt 18 miljarder kronor som vi nu kan satsa på fortsatta och rejäla upprustningar.

Det är centralt för de kommunala bostadsbolagen att värna och vårda sina hyresgäster som kunder. Vi ska vara goda hyresvärdar. Under den här mandatperioden har vi moderater initierat ett antal boendedialoger för att i samtal med de boende komma fram till vilka renoveringssatsningar som är viktiga samt vilka förbättringar­ de boende vill se i sin närmiljö. De boende är de verkliga experterna på sitt område och därför är det oerhört viktig att vi tillsammans bedriver utvecklingsarbetet.

Friköp i ytterstaden skapar möjligheter.

Med fler alternativ och blandade upplåtelseformer kan människor med olika önskemål, olika bakgrund och som befinner sig i olika skeden i livet bo och leva bredvid varandra. Det handlar om att många människor vill ha eget inflytande över sin bostad och att man inte ska behöva flytta från den stadsdel där man bor för att kunna bo som man vill. Med ägandet av bostaden kommer trygghet och självständighet och goda möjligheter att göra bostadskarriär. Bostaden finns där som en finansiell buffert.

Den som känner att den vill förändra sitt boende ska inte känna sig tvungen att flytta från sin stadsdel. I Stockholms innerstad är 44 procent av bostäderna hyresrätter och 56 procent bostadsrätter, en fördelning som skapar förutsättningar att välja boendeform.

Det är många i ytterstaden som vill bo i bostadsrätt, men inte sällan dominerar hyresrätten helt. Genom att fortsätta möjliggöra ombildning i ytterstaden kan de hyresgäster som själva vill det friköpa sin bostad. Utgångspunkten är att det i Stockholm ska finnas hyresrätter, bostadsrätter, villor, ägarlägenheter och radhus. Så får vi en långsiktigt hållbar bostadspolitik för Stockholm.

Stockholm är inte den enda stad som möter de utmaningar som gynnsam utveckling och tillväxt för med sig. I socialdemokratiskt styrda Malmö och Göteborg finns miljonprogramsområden som allt för länge lämnats otillsedda. I miljonprogramsområden, likt Bergsjön i Göteborg och Rosengård i Malmö, vilar en enorm potential. Det vore klädsamt om de socialdemokratiska majoriteterna insåg det och tog tillvara den, precis som vi moderater nu gör i Stockholm.

Joakim Larsson

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN