Så tycker partiblocken

Av: Camilla Sundell, Eva Buskas

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Foto: SCANPIX

NYHETER

I dag presenterar oppositionen sin skuggbudget.

Men mycket av innehållet är redan presenterat.

13 frågor och 26 svar – Aftonbladet guidar dig genom flera viktiga frågor inför valet i höst.

Vad tycker du om partiernas satsningar och löften?

Gör din röst hörd i kommentarsfältet under artikeln.

✓Sjukförsäkringen

Alliansen:

Sjukpenning på 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, i 364 dagar under en 15-månadersperiod. Därefter kan man få förlängd sjukpenning med knappt 75 procent av SGI i högst 550 dagar. Därefter överförs man till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion i tre månader. Taket i sjukförsäkringen är 7,5 basbelopp, vilket motsvarar en månadslön på 26 500.

De rödgröna:

Vill ta bort den bortre gränsen på 550 dagar i sjukförsäkringen. Vill ta bort nedtrappningen från 80 till 75 procent efter ett år. Vill höja taket i sjukförsäkringen till 10 basbelopp på sikt, vilket motsvarar en månadslön på 35 300 kr.

✓A-kassan

Alliansen:

Taket i ersättningen: 680 kr/dag. Det ger 80 procent av en inkomst på upp till 18 700 kronor. Efter 200 dagar sänks ersättningen från 80 till 70 procent. Efter 300 dagar utförsäkras man.

De rödgröna:

Genom en skattereduktion sänks kostnaden för medlemskap i a-kassan till ca 80 kronor/månad. Taket i a-kassan höjs till 930 kronor per dag 2011 (genomförs i april) och 950 kronor per dag 2012 (genomförs i januari). Efter 100 dagars arbetslöshet sänks taket med 150 kronor/dag. Även för sjuka och föräldralediga är målet 80 procent av lönen i ersättning.

✓Förmögenhetsskatten

Alliansen:

Avskaffade förmögenhetsskatten från 2008.

De rödgröna:

Vill återinföra förmögenhetsskatten, som döps om till "skatt på förmögna", från 2013. Skatten ska tas fram under 2011 i dialog med näringslivet.

✓Fastighetsskatten

Alliansen:

Kommunal fastighetsavgift på maximalt 6 362 kronor, alternativt 0,75 % av taxeringsvärdet. För hyreshus max 1 272 kronor per lägenhet eller 0,4 % av taxeringsvärdet. Uppskovsränta på 0,5 procent på uppskjuten reavinst av bostadsförsäljning.

De rödgröna:

Behåller det nuvarande skattesystemet, men lägger på en fastighetskatt om 1 procent på taxeringsvärden över 4,5 miljoner kronor. Fastighetsskatten för flerfamiljshus sänks från 0,4 till 0,22 procent. Uppskovsräntan avskaffas för belopp upp till 200 000 kr.

✓RUT-/ROT-avdrag

Alliansen:

Införde RUT-avdrag på hushållsnära tjänster från 1 juli 2007. ROT-avdraget som ger skatterabatt på reparationer, om- och tillbyggnader i hemmet infördes 2009.

De rödgröna:

RUT-avdraget avskaffas. ROT-avdraget utökas att även gälla flerfamiljshus, både hyres-och bostadsrätter. Ny klimatbonus ska ge max 10 000 kr/bostad för energieffektiviseringar i villor, radhus och bostadsrättsföreningar.

✓Infrastruktur

Alliansen:

Regeringen fastställde i mars 2010 den nationella planen för utveckling av transportsystemet fram till 2021. Den statliga infrastrukturramen uppgår till 417 miljarder kronor.

De rödgröna:

Presenterade förra veckan sin satsning på väg och järnväg. Totalt vill de satsa 488 miljarder kronor fram till år 2021.

✓Inkomstskatten

Alliansen:

Införde jobbskatteavdraget 2007 som har förstärkts i ett andra, tredje och fjärde steg för varje år som gått. För ett vårdbiträde med 21 900 kronor i lön innebär det 1 482 kronor lägre skatt i månaden. För en läkare med 57 000 kronor i lön blir det 1 754 kronor lägre skatt. Reinfeldt har öppnat för ett femte steg längre fram.

De rödgröna:

Vill genomföra en nedtrappning av jobbskatteavdraget för människor med högre inkomster. Ska inledas vid en månadslön på 40 000 kronor med fortsättning enligt en särskild modell. Vid en månadslön på 80 000 kronor, det vill säga en årsinkomst på närmare en miljon, slopas jobbskatteavdraget helt.

✓Miljöskatt

Alliansen:

Under denna mandatperiod har regeringen höjt koldioxidskatten med 6 öre 2008 och med 1 öre 2010. Statsminister Fredrik Reinfeldt sa till TT förra veckan att han inte utesluter att även alliansen kan höja koldioxidskatten under nästa mandatperiod. I vårpropositionen finns dock inga sådana förslag.

De rödgröna:

Bilister kan räkna med att skatten på bensin blir 49 öre högre per liter från 2012 om det blir en rödgrön regering efter valet. De rödgröna vill höja koldioxidskatten med 10 öre 2011 och ytterligare 7 öre 2012.

✓Bolagsskatten

Alliansen:

Fick igenom sänkt bolagsskatt från 28 till 26,3 procent 2008. Alliansen utlovar ytterligare sänkningar av bolagsskatten nästa mandatperiod.

De rödgröna:

EJ KLART. S och MP accepterade den sänkta bolagsskatten 2008. V protesterade och vill höja bolagsskatten nästa mandatperiod.

✓Arbetsgivaravgiften

Alliansen:

Har halverat arbetsgivaravgiften för anställda under 26 år, från 31,42 till 15,49 procent.

De rödgröna:

EJ KLART. Men samtliga tre partier vill slopa alliansens sänkning för unga.

✓Pensionärerna

Alliansen:

Införde 1 januari 2009 ett förhöjt grundavdrag för personer över 65 år. Året därpå höjdes grundavdraget ytterligare. I vårbudgeten 2010 lades ett förslag om ytterligare skattesänkningar från 1 januari 2011. Den totala skattesänkningen ger en garantipensionär född före 1938 en total skattesänkning på 4 500 till 5 000 kronor.

De rödgröna:

Med en rödgrön regering sänks skatten för pensionärer med totalt 7,5 miljarder kronor nästa år (2,5 miljarder mer än regeringen föreslagit). Det innebär att klyftan i beskattning mellan den som jobbar och den som har jobbat halveras under nästa år. 250 miljoner kronor ska gå till att höja det särskilda bostadstillägget för pensionärer.

✓Jobbsatsningar för unga

Alliansen:

Har sänkt arbetsgivaravgifterna för unga och introducerat "Jobbgarantin för unga", vars syfte är att unga ska utbilda sig. Nystartsjobb till ungdomar som gått arbetslösa i mer än sex månader. Ökade utbildningsvoymer och fler praktikplatser.

De rödgröna:

Vill införa jobbstart för unga mellan 18 och 24 år (ska ersätta regeringens "Jobbgaranti för unga"), ungdomslyft för de som saknar fullständiga gymnasiebetyg. Fler möjligheter till jobb, utbildning och praktik och krav på utbildning efter ett års arbetslöshet. Dessutom fler platser i KY och högskola samt snabbare övergång från studier till arbete.

✓Skola

Alliansen:

I vårbudgeten satsade Alliansen på ett nytt system för legitimation av lärare och förskolelärare. Från och med 2012 krävs legitimation för att sätta betyg och få fast jobb som lärare. Regeringen ger också 100 miljoner till sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar. Jobben ska gå till unga som slutat nian samt första eller andra året i gymnasiet. Totalt 60 miljoner kronor satsas på att elever mellan 14 och 19 år med underkända betyg ska kunna läsa upp betygen över sommaren.

De rödgröna:

EJ KLART. Skolan och vården tillförs över 12 miljarder kronor de två kommande åren om de rödgröna vinner valet.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN