Magdalena Andersson: Fem miljarder till kommuners flyktingkostnader

avAnette Holmqvist

Kommuner som tagit emot ensamkommande unga är största kostnaden i regeringens ändringsbudget.

Det handlar om totalt 5,2 miljarder kronor – som betalas med överskott i statens finanser.

– Vi nollar den skuld staten har haft till kommunerna, säger Magdalena Andersson (S).

När finansminister Magdalena Andersson lade fram sin sista budget för mandatperioden ville hon gärna framhålla de reformer för 2,6 miljarder som man nu går fram med.

Det handlar bland annat om pengar till att korta köer i sjukvården, stärka äldreomsorgen, tidigarelägga polisens inköp av skyddshjälmar, västar och kroppskameror samt stärka tullens verksamhet vid gränserna.

Finansministerns besked möttes omgående av kritik från den borgerliga oppositionen.

Största kostnaden – ensamkommande

Den största posten i vårändringsbudgeten tog dock inte Andersson upp förrän hon fick frågor om den.

Det handlar om 5,2 miljarder till i huvudsak landets kommuner, för mottagande och bosättning av ensamkommande barn och ungdomar.

Hur kunde ni räkna så fel?

– Det handlar om att kommuner, fram till december 2017, i efterhand kunde skicka in räkningar till Migrationsverket för kostnader som de har haft. Nu har vi fått alla de räkningarna och vet vad kommunerna har haft för utgifter och då kan vi också reglera skulden som staten har haft till kommunerna, säger Andersson.

Var tas pengarna ifrån?

– Vi tar från det reformutrymme som finns, vi har stora överskott i statsfinanserna.

Viktigt att nyanlända kommer i jobb

I samhällsdebatten har ibland framförts farhågor om att den svenska välfärden kan komma att drabbas till följd av de kostnader som Sverige haft för flyktingmottagandet, som varit procentuellt störst i Europa.

Magdalena Andersson menar dock att överskottet i budgeten betalar de kostnader som kommunerna hittills haft. För kommande år avgörs det hela av i vilken utsträckning människor, däribland de nyanlända, får jobb och kan bidra till samhället genom att börja betala skatt, menar hon.

– Ju snabbare nyanlända kommer i jobb, desto fler och desto snabbare kommer de att kunna bidra till välfärdens finansiering, säger Andersson.

Rikemansskatt

Stefan Löfven har tidigare slagit fast att regeringen anser att samhällets rikaste måste bidra mer framöver. Men någon förmögenhetsskatt finns inte planerad för i Magdalena Anderssons vårproposition.

Däremot slår man fast att man vill minska klyftorna i samhället och skriver ”Regeringen avser att vidta ytterligare åtgärder för att motverka ekonomisk ojämlikhet”.

Från Vänsterpartiet har dock framhållits att regeringen inte alls vill gå fram med någon hårdare beskattning av de rikaste.

Magdalena Andersson menar att hon kommer att återkomma till vilken inriktning man kommer att ha i frågan i den kommande valrörelsen. Samtidigt framhåller hon att regeringen redan har genomfört en rad reformer för att minska klyftorna.

Lägger skuld på SD och Alliansen

– Bland annat att trappa av jobbskatteavdraget för dem med de allra högsta inkomsterna. Vi hade också ett viktigt förslag som vi ville ha med i höstens budget, det man kallar 3:12-regler och som i praktiken var ett sätt att beskatta dem som har de allra, allra högsta inkomsterna i Sverige, inte minst den rikaste procenten. Men tyvärr tyckte inte Sverigedemokraterna och de borgerliga att regeringen skulle lägga fram det förslaget, säger hon.

Finns en konflikt mellan finansdepartementet och statsministerns kansli statsrådsberedningen i den här frågan?

– Nej, absolut inte, Stefan och jag har ett väldigt gott och nära samarbete.


Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!