Regeringen räknar med C-stöd om ensamkommande

avTT

Foto: Henrik Montgomery/TT
Ensamkommande asylsökande och nätverket Ung i Sverige manifesterade i augusti förra året på Medborgarplatsen i Stockholm för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Arkivbild.

Regeringen är klar med lagförslaget som ger ensamkommande unga en ny chans att stanna. Migrationsminister Heléne Fritzon (S) räknar med Centerns stöd i riksdagen.

Fritzon hänvisar till de debatter som hon har haft med Centern och hur partiet har uttalat sig i frågan.

– Då kan jag inte förstå annat än att man kommer att rösta med förslaget, säger migrationsministern.

– Jag hoppas innerligt att detta inte blir föremål för något politiskt spel på något sätt utan att det är sakfrågan som man faktiskt tar ställning till i riksdagen.

Blir miljardkostnad

Lagen ska ge omkring 9 000 ensamkommande unga med utvisningsbeslut en möjlighet till tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier eller motsvarande. Kostnaderna för Migrationsverket och kommunerna bedöms bli 700 miljoner kronor i år, 1,7 miljarder 2019 och 500 miljoner 2020.

Riksdagen ska rösta om förslaget den 4 juni och då måste regeringen få stöd inte bara från Vänsterpartiet utan även från C. Partiets riksdagsgrupp sta ta ställning inom kort.

– Det är ett dåligt utformat förslag med många brister, säger Centerns migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson.

– Samtidigt är det detta förslag som finns på bordet och vi har sagt att vi vill hitta en lösning för dem som var minderåriga när de kom och har drabbats av långa handläggningstider.

Fick hård kritik

Regeringen lägger fram propositionen trots hård kritik från Lagrådet, som i sitt yttrande bland annat skrev: "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas".

Fritzon har stor förståelse för Lagrådets principiella invändningar, men säger att det alltid är "en viss skillnad mellan juridik och politik".

– Vi bedömer att detta är ett förslag som i sin karaktär är väldigt politiskt och som svarar mot en uppkommen situation, säger ministern.

– Vi har ensamkommande barn och unga som har fått vänta väldigt länge och som fyllt 18, fått nej och befinner sig i landet. Det är det svaret som vi har och som motiverar att vi ändå går fram med det.

Propositionen omfattar de personer som sökte asyl senast 24 november 2015, som fått vänta i minst 15 månader på besked och hunnit fylla 18 år.

Ska ha avsikt

Lagrådet påpekade att det är en helt ny princip i utlänningslagen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.

För att få ett tillfälligt uppehållstillstånd ska den ensamkommande studera eller ha för avsikt att studera. Några krav på studieresultat eller på att redovisa närvaro finns inte. Men om det blir aktuellt att förlänga uppehållstillståndet efter 13 månader eller permanenta det, så kan misskötta studier bli ett hinder.

Om personen skaffar sig ett jobb efter studierna ska det vara möjligt att få stanna permanent.

Polisen har varit kritisk mot att personer med oklar identitet ska kunna beviljas uppehållstillstånd, vilket gör det svårt att veta vilka som vistas i landet. Men regeringen står fast vid att uppehållstillstånd ska få beviljas även om de ensamkommande inte gjort sin identitet sannolik.