Allt fler tar del av nyheter via Facebook

avTT

Foto: Vilhelm Stokstad / TT
Facebook blir allt viktigare för svenskarnas nyhetskonsumtion. Arkivbild.

Facebook blir allt viktigare när det kommer till hur människor konsumerar nyheter. Samtidigt läser allt färre dagstidningar. Det är några av resultaten från Nordicoms mediebarometer.

För första gången sedan mätningens start står det klart att mer än hälften av de tillfrågade huvudsakligen konsumerar medier som tv, tidningar och radio på digital väg.

– Undersökningen bekräftar bland annat ett mönster där allt fler tittar på tv digitalt i stället för att sitta framför en vanlig tv, säger medieanalytiker Ulrika Facht vid Nordicom.

Det framgår också att andelen som läser dagstidningar minskar. Mindre än hälften, 44 procent, av de svarande säger sig läsa någon dagstidning på daglig basis. Det är en tydlig nedgång från 2016, då samma siffra landade på 51 procent.

För Facebook fortsätter siffrorna att peka uppåt: 27 procent tar del av nyheter via den sociala mediejätten, jämfört med 22 procent vid förra mätningen.

– Många följer etablerade nyhetsmedier på Facebook och får flashar om viktiga nyhetshändelser från exempelvis Sveriges Radio därifrån, säger Ulrika Facht.

I gruppen barn mellan 9 och 14 år är Snapchat störst, en plattform där nyheter inte är dominerande. Ulrika Facht påpekar dock att det skulle kunna komma att förändras på sikt.

– När Facebook startade var det framför allt till för att umgås med vänner och familj. Först därefter kom företagen.

Nordicoms mediebarometer utförs årligen på Göteborgs universitet. 2017 tillfrågades totalt 6 017 personer mellan 9 till 79 år om sina medievanor.