Toppuppdragen går till regeringstrogna

Debattören: Regeringen sprider sin ideologi genom att utse ”sina egna” till höga poster

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Josefin Utas skriver att Stefan Löfvens regering rekryterar sina egna till topposter och ger exempel från den senaste tidens tillsättningar. Carin Jämtin (S) är nu chef för Sida, medan utredningsuppdrag gått till Ulf Bjereld (S), Maria Ferm (MP) och Anders Wallner (MP).
Foto: Jonas Bilberg, Anders Deros, Lotte Fernvall, Urban Andersson
Josefin Utas skriver att Stefan Löfvens regering rekryterar sina egna till topposter och ger exempel från den senaste tidens tillsättningar. Carin Jämtin (S) är nu chef för Sida, medan utredningsuppdrag gått till Ulf Bjereld (S), Maria Ferm (MP) och Anders Wallner (MP).

DEBATT. Regeringen meddelande den 24 maj att ännu en utredning och utredare tillsatts.

Utredaren för ”arbetstidsfrågor för ett hållbart arbetsliv”, som kommer att handla om frågor som rör arbetstid och ledighet, blir Anders Wallner som fram till 2016 var partisekreterare för Miljöpartiet, ett av regeringspartierna.

Hade jag suttit i regeringen och behövt stå för detta hade jag skämts ögonen ur mig, men det är uppenbarligen inget som helst problem för den sittande regeringen. Det spelar för mig ingen roll i detta fall hur trevlig och vettig person jag själv tycker att Anders Wallner är. Det handlar om förtroendet från medborgarna och om sakkunskap.

För att skydda medborgarna finns krav på att politiska förslag ska beredas innan beslut. Detta utförs till största delen av anställda tjänstemän utifrån deras expertkunskaper. Politikernas roll är sedan att anlägga ett ideologiskt perspektiv på resultatet och ta beslut.

Uppdelningen mellan politiker och sakkunniga tjänstemän är viktig för att tilliten till det demokratiska systemet ska bestå. Men uppdelningen handlar också om att kunna ta de bästa möjliga besluten. Utredningar måste göras och offentlig verksamhet bedrivas på en så objektiv grund som möjligt och med högsta möjliga kvalitet.

Regeringens beslut är tyvärr inte unikt utan snarare del av ett mönster.

Nyligen meddelandes att det andra regeringspartiets partisekreterare Carin Jämtin, Socialdemokraterna, som avgick 2016 blir ny generaldirektör för en myndighet, SIDA, som håller på med internationellt arbete. Politikens roll är att ge uppdrag till myndigheter, inte att direkt styra dem.

Andra exempel är att Maria Ferm, Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson tillika gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen, tillsatts att utreda lagliga vägar till Europa för flyktingar.

Ulf Bjereld har tillsatts att utreda statens stöd till trossamfunden. Han är inte bara statsvetare, utan ingår också i Socialdemokraternas verkställande utskott samt är ordförande för Socialdemokraternas förbund Tro och solidaritet.

Personer går alltså i dag från politiken rakt till poster som höga tjänstemän eller utredare. Gränserna suddas ut allt mer. Finns det inte längre kompetenta utbildade och erfarna experter inom olika områden att tillgå?

Svaret är förstås: Jo, självklart. Men målet är tydligen något annat. Genom att sprida ut ”sina egna” på allehanda poster kring politiken så sprider man sin ideologi och tillser att den får största möjliga genomslag i landet. Makten behålls då också inom nätverk där man känner varandra väl redan.

Detta är en sorts korruption av hela systemet som är allvarlig.

Blotta misstanken om en inte optimalt genomförd utredning skadar tilltron till det gemensamma. Dessutom triggas förstås motreaktioner från oppositionspartier för att försöka väga upp ett ideologiskt korrumperat system, vilket riskerar skapa en ond spiral.

Att Sverige inte utvecklas i tillräcklig takt för att ställa om till nutidens utmaningar är inte konstigt när en allt snävare krets av människor är med i processerna och allt för liten kunskap används för att utreda, utvärdera och föreslå förändringar som behöver genomföras.

Den politisering som sker av viktiga samhällsinstitutioner och poster måste upphöra och respekten för kunskap måste arbetas tillbaks i det offentliga Sverige.

Vi i Medborgerlig Samling vill inte se landet omvandlas till bananrepublik med fin yta på rutten grund.


Josefin Utas, partistyrelseledamot för Medborgerlig Samling och före detta kommunpolitiker för MP.


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM