Kim Eriksson Sirawans egna bilder från fängelset i Thailand

Här är narkotikabrottslingen Kim Eriksson Sirawans egna bilder inifrån det thailändska fängelset.

Satt åtta år i olika thailändska fängelser