Bisarra förhöret på kinesiska ambassaden

Mannen på ambassaden ler. Han lutar sig fram en smula över det stora konferensbordet. En sekreterare antecknar. En tolk tolkar. Ytterligare en tjänsteman lyssnar uppmärksamt. ”Vad anser du om Kinas kommunistiska parti?” säger mannen på andra sidan bordet. Och så fortsätter det.

Så gick det till när Aftonbladet fick journalistvisa i till Kina