Hälsa

Fler dör av resistenta bakterier

Antalet européer som dör till följd av antibiotikaresistens ökar i rask takt, rapporterar SR:s Vetenskapsradion.

Enligt en nederländsk studie dog 8 000 européer till följd av resistensproblemen 2007, en siffra som väntas vara fördubblad inom fyra år.

De motståndskraftiga bakterierna finns till och med hos måsar i Stockholms innerstad. Måsarna utgör ingen fara för människor, men visar hur spridda bakterierna är. Ett överutnyttjande av antibiotika är en orsak.

TT