ÅSIKT

Ett tolerant Serbien gör Europa säkrare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jasenko Selimovic (FP): Prideparaden i Belgrad handlar om mer än HBT-frågor

Foto: Darko Vojinovic/TT
Här 2010 års parad, som senare mötte våldsamt motstånd från motdemonstranter.

Denna helg planeras en Prideparad i Belgrad, Serbien. Många är med rätta oroliga. Tidigare parader har kantats av protester, motdemonstrationer, till och med våldsamheter. Samtidigt har regeringen inte gjort sitt yttersta för att säkerställa att Pride kan äga rum. Med tanke på de starka homofobiska vindar som blåser från Ryssland är frågan om paraden kommer att kunna hållas.

Att vägra människor grundläggande rättigheter på grund av deras sexuella läggning är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Den serbiska regeringen måste garantera Pride och se till att kränkningar och diskriminering av HBT-personer upphör. Det är svårt att förstå att det år 2013 finns länder i Europa där sådana parader anses vara kontroversiella. Men jag är likaså övertygad om att det serbiska problemet inte bara handlar om veckans parad utan bör ses i större perspektiv.

Serbien är på många sätt ett delat land. De serbiska städerna är jämförelsevis mindre konservativa, bjuder på mer motstånd mot nationalism och en större acceptans för HBT-frågor. Där är jämställdhet ett ideal och där finns en längtan att tillhöra Europa. Extremnationalisterna, den ofta mycket konservativa serb-ortodoxa kyrkan, patriarkatet och EU-motståndet hör oftast till landsbygden. Där blickar man mot Ryssland, där längtar man efter tiden som flytt och odlar nationalistiska drömmar.

Stridsfrågan är vilket land Serbien ska vara och vilken väg det ska ta. Hittills har landet vägt och tvekat, regeringen likaså. Å ena sidan har regeringen visat vilja att ansluta sig till EU och att hantera de värsta nationalistiska excesserna. Maffian och krigsförbrytare (ofta samma personer) har någorlunda hållits i schack och den initiala försämringen av relationer till grannarna på Balkan har hejdats. Men en hel del återstår att göra. Fortfarande finns krigsförbrytare som inte har ställs inför rätta, fortfarande har Srebrenica inte erkänts som folkmord, fortfarande är Serbien ett väldigt ojämställt land, fortfarande har inte HBT-personer samma rättigheter som alla andra.

Därför är det viktigt att stödja det västvänliga Serbien, nu mer än tidigare. Vi måste hjälpa de inhemska krafter som försöker förvandla Serbien till ett modernt och tolerant land. Både liberaler och några andra politiska partier är föredömliga i sin kamp. De rakryggade människor som kämpade emot Milosevic fortsätter i dag sin kamp för mänskliga rättigheter, för HBT-personers rättigheter och för ett öppet, mindre konservativt och mindre nationalistiskt land. Utan vårt stöd kan de knappast lyckas. Kampen för HBT-personers rättigheter är därför också kampen för något större; för ett progressivt och tolerant Serbien.

Stabiliteten på hela Balkan är beroende av ett öppet och västvänligt Serbien. Det ligger i både Balkans och EU:s intresse att hjälpa till att lotsa Serbien och andra Balkanländer till EU. Balkan är en blandad region, med många minoriteter spridda i olika länder. Gränserna har därför betytt väldigt mycket. Med Serbien, Bosnien och andra Balkanländer i EU kommer gränserna inte längre att avgöra ens livschanser. Balkan som helhet kan pusta ut. Europa också.

Men innan det händer är det viktigt att vi talar om för Serbien att full respekt för mänskliga rättigheter är ett villkor. Pride-festivalen är därför ett lackmustest. Genom att visa stöd för HBT-personer hjälper vi de progressiva krafterna i Serbien att upprätta respekt för mänskliga rättigheter och skapa ett mer västvänligt, mindre konservativt och mer tolerant land. Kampen för HBT-rättigheter i Serbien är därför en av våra gemensamma europeiska utmaningar. 

Jasenko Selimovic