”Public service ska vara till för alla”

Av: Mary Mårtensson

Publicerad:

Allt spelinnehåll försvinner från text-tv på SVT vid årsskiftet.

Christina Tallberg, ordförande i PRO, befarar att många äldre kommer att drabbas av beslutet.

– Public service ska vara till för alla. Detta med text-tv är väldigt värdefullt ur demokratisk synpunkt, säger hon.

Från och med den 1 januari får Sverige en ny spellag. Den innebär att kommersiella aktörer kan söka spellicens i Sverige.

SVT har därför beslutat att ta bort allt spelinnehåll från Svenska Spel och ATG från sin text-tv när den nya lagen träder i kraft.
Orsaken uppges vara att när spelmonopolet försvinner så riskerar SVT att gynna en kommersiell spelmarknad, vilket enligt SVT strider mot public service-uppdraget.

Många – framför allt äldre – tar i dag del av spelresultaten på text-tv.

– Men det är inte bara äldre utan även andra stora grupper som använder sig av text-tv, säger Christina Tallberg, ordförande i PRO, Pensionärernas riksorganisation.

”Ungefär en miljon”

Dessa grupper måste nu söka efter denna information på annat håll, som hemsidorna för spelbolagen. Att dirigera om dem till nätet låter sig dock inte alltid göras, eftersom en del saknar datorer eller inte kan hantera digital uppkoppling.

– Det finns ungefär en miljon svenskar som inte använder sig av det digitala, dels äldre, dels personer med funktionsnedsättningar och även många nyanlända, säger Christina Tallberg.

Hon befarar att nyordningen kommer att försvåra för dessa grupper och reagerar därför mot SVT:s beslut.

– Public service ska vara till för alla. Då är det här med text-tv viktigt inte bara för äldre, utan även för grupper med olika funktionsvariabler, säger hon.

SVT: ”Mer en vana än okunskap”

SVT delar dock inte den uppfattningen, utan skriver på sin hemsida: "Att följa spelresultaten via text-tv är nog mer av en vana än okunskap och tillgång till digitala plattformar".

Christina Tallberg anser att SVT frånhänder sig sitt offentliga uppdrag.

– SVT har ju sitt eget uppdrag. Jag tycker att public service borde ha en känsla för hur man ska ordna informationen för de här grupperna, säger hon.

– I och med att alla betalar tv-avgift och snart tv-skatt, så ska det ju vara också för äldre och för dem med funktionsnedsättningar. Det är personer som SVT inte tänker på i det här sammanhanget. De ska ju alla betala och då borde man ju få ta del av text-tv i alla sammanhang, säger Christina Tallberg.

LÄS VIDARE

Publicerad: