S-politikern: ”Chockad över hur alarmerande det är”

avJesper Spanne

Foto: Bildbyrån

Röster höjs för att Sverige ska ta tag i bristen på idrottsanläggningar nationellt. Nu öppnar Socialdemokraterna för att skriva in idrott i plan- och bygglagen – något som helt utelämnas i dag.

Moderaterna vill dock värna om kommunernas självbestämmande.

Lawen Redar är Socialdemokraternas gruppledare i kulturutskottet. Hon är väl insatt i den skriande bristen på idrottsanläggningar i Sverige.

– Jag blev ganska chockad över hur alarmerande bristen är. Särskilt storstäderna präglas av en oerhörd anläggningsbrist, vilket får effekter som är mycket allvarliga. Dels handlar det om idrott på obekväm tid för unga människor, men också en otrygghet i att barnen ska behöva åka långt för att delta i idrottsaktiviteter.

”Genererar ökad ohälsa”

– När vi diskuterar plan- och bygglagen nästa gång kommer vi som parti framföra det här behovet.

Kommer inte den här nya inriktningen försent?

– Sett till den här utvecklingen kan man väl inte säga att någonting har gjorts i tid. Vi har fått ett det här tillståndet av ett visst skäl, för att vi inte har planerat för detta. Det är kostsamt för kommunerna att bygga stora idrottsanläggningar. Men det är lika kostsamt att ha ett samhälle med för lite fysisk aktivitet, som genererar ökad ohälsa.

– Idrotten är den största folkrörelsen vi har i landet. Självklart är det här en folkrörelse vi måste vara lyhörda inför.

Trots idrottsrörelsens storlek, varför kommer den här reaktionen först nu?

– Den senaste mandatperioden ökade vi anslaget till Riksidrottsförbundet. Vi som parti tycker att idrotten är viktig för demokratin, för ungas meningsfulla fritid och folkhälsan. Sen är det ett kommunalt ansvar att planera när vi expanderar. I storstäderna är det byggandet av idrottsanläggningar en jätteutmaning. Det är tempot som är en stor utmaning.

”Bäst att inte föra in det i lagen”

Moderaterna tror inte på att en ändring i plan- och bygglagen är rätt väg att gå. I stället vill man att kommunerna själva tillgodoser behovet av idrottsanläggningar.

– Det är en kommunal fråga. Det är upp till det kommunala självstyret. Varje kommun vet ju vad deras invånare behöver för att kunna utöva idrott, säger Lotta Finstorp som är idrottspolitisk talesperson.

Det verkar som att vissa kommuner inte klarar av det?

– Vi tror att det är bättre att man snabbar på processer. Skulle man föra in ytterligare krav och riktlinjer i plan- och bygglagen skulle det ta ännu längre tid att få saker gjort. Det absolut bästa är ju om man inte behöver föra in det i lagstiftningen.

ARTIKELN HANDLAR OM