Bara en av tio anmälningar om våldtäkt leder till åtal

avGustaf Tronarp

Övergreppet raserade livet för 30-åriga Anna – men förundersökningen lades ner eftersom det inte gick att bevisa gärningsmannens uppsåt.

Och hennes fall är långtifrån unikt.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet lades nio av tio utredningar ner förra året.

– Det blir ofta så att ord står mot ord, och det kan vara mycket svårt att fastslå vad som har hänt, säger målsägandebiträdet Solveig Sörlien.

Anna anmälde övergreppet direkt – och det finns stödbevisning i form av dokumenterade skador, sms-konversationer och journalförda krissamtal.

Ändå trodde inte åklagaren Helena Wigilius att det skulle räcka för en fällande dom. Omkring tre månader efter händelsen lade hon ner förundersökningen.

– Jag kan inte gå in på detaljer i det enskilda fallet, men vi har vissa steg som vi alltid följer i våldtäktsutredningar, säger hon.

– För att vi ska gå till åtal krävs en trovärdig berättelse från målsäganden, och den måste stödjas av annan bevisning.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Endast en av tio anmälningar om våldtäkt ledde till åtal 2017.

”Ofta så att ord står mot ord”

På många sätt är Annas fall ett typiskt exempel på hur en våldtäktsutredning brukar sluta.

Förra året gick endast en av tio anmälningar om våldtäkt till åtal. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, som SVT tidigare rapporterat om.

Anna har haft advokat Solveig Sörlien som målsägandebiträde. Enligt henne är sexualbrott ofta svårutredda.

– Det blir ofta så att ord står mot ord, och det kan vara mycket svårt att fastslå vad som har hänt, säger hon.

Ny lagstiftning

Övergreppet som Anna utsattes för inträffade under sommaren, innan samtyckeslagen trätt i kraft. Den gjorde det straffbart att ha sex med en person som inte uttryckligen gett sitt medgivande.

Advokat Solveig Sörlien tror att utgången av Annas anmälan hade kunnat bli en annan i dag.

– Den nya lagen innebär att det inte längre duger att säga att man trodde att den andra ville. Nu måste man ta reda på det, annars kan man göra sig skyldig till oaktsamhetsbrott, säger hon.

– Det är inte omöjligt att det här fallet hade gått till åtal om bestämmelserna hade funnits när händelsen inträffade.

Fotnot: Anna heter egentligen någonting annat.

ARTIKELN HANDLAR OM