ÅSIKT

Horne bjöds in för att utkrävas på ansvar

avHanna Nordin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Wikipedia/Creative commons
Fremskrittspartiets Solveig Horne – ifrågasatt talare på Nordiskt Forum.

Att Solveig Horne bjöds in till Nordiskt Forum var resultatet av ett gemensamt nordiskt beslut av arrangörsorganisationerna bakom Nordiskt Forum. Samtliga jämställdhetsministrar bjöds in för att ta emot konferensens slutdokument, vilket bygger på Pekingplattformen som regeringarna redan har åtagit sig att genomföra. Nordiskt Forum ville lämna över dokumentet öga mot öga med makthavarna för att tydligt hålla dem ansvariga.

I ett Europa och Norden där fascismen växer sig starkare, där oheliga allianser skapas, där kvinnofientliga röster höjs på allt fler håll, där måste vi bjuda motstånd. Vi måste också vända blicken mot oss själva och granska den nordiska självbilden som bäst i klassen.

Solveig Horne är en jämställdhetsminister som har uttalat sig både antifeministiskt, rasistiskt och homofientligt. Det jag som ansvarig projektledare ångrar är att vi inte på plats tydliggjorde att vi som arrangörer inte accepterar en politik som är rasistisk, kvinnofientlig och homofob. Där har vi brustit. Vi borde ha låtit henne möta kvinnorörelsens kritik och vi borde ha ställt henne mot väggen för sina uttalanden.

Nordiskt Forum bjöd in kvinnorörelsen och en bredare feministisk rörelse, partier, fackförbund, myndigheter, regeringar och företag för att föra debatt, knyta kontakter och dela metoder för att bli bättre och starkare i det fortsatta arbetet för en värld där allas mänskliga rättigheter garanteras.

Forumet samlade många tusentals människor från Norden och världen, hundratals organisationer med sinsemellan olika perspektiv och verksamheter. Men självklart hade vi kunnat bli en än bredare plattform där än fler röster hördes, där än fler perspektiv kunde stötas och blötas. Vi välkomnar debatten som är en effekt av Nordiskt Forum. Det är så en rörelse utvecklas.

Låt oss hoppas att vi inte behöver vänta ytterligare 20 år på att få samlas igen. Låt oss ta med oss de erfarenheter och insikter 2014 års forum gett oss och nästa gång skapa ett Nordiskt Forum som blir en än större framgång än Nordiskt Forum Malmö 2014.

Caroline Matsson