Inte den totala seger Trump försöker framställa den som

avWolfgang Hansson

Eftersom Muellers rapport säger att det inte finns några bevis för att Trump samarbetade med Ryssland så kommer demokraterna i stället att lägga fokus på Trumps försök att "hindra rättvisans gång".

Rapporten listar ett antal fall där Trump kan ha gjort sig skyldig till det brottet.
Bråket mellan Trump och hans kritiker lär fortsätta med oförminskad styrka.

President Trump betraktar den särskilde åklagaren Robert Muellers Rysslandsutredning som en total seger.
"Ingen mörläggning. Ingen konspiration", twittrar presidenten nöjt gång på gång.
Men så lätt ger sig inte hans motståndare.

När Muellers rapport nu släppts nästan i sin helhet visar den sig innehålla ny ammunition mot presidenten. Åklagare Mueller listar minst tio punkter där Trump kan ha gjort sig skyldig till brottet "förhindrade av rättvisan". Ett så allvarligt brott att det kan leda till riksrätt.

Men sannolikt är det inte demokraternas mål att åtala Trump. De vill i stället smutskasta presidenten och få honom att framstå i dålig dager inför presidentvalet nästa år. Demokraterna vet att deras chans att få Trump avsatt är mikroskopiska eftersom republikanerna har en klar majoritet i senaten, den instans som skulle agera domare vid en riksrätt.

Om Trump gjort sig skyldig till samarbete med Ryssland hade ett åtal varit oundvikligt. När de gäller förhindrande av rättvisan är det mycket mer av en bedömningsfråga.

Åklagare Mueller avstår från att åtala Trump eftersom praxis är att justitiedepartementet inte ska åtala en sittande  president. Men det är helt klart att han anser att exempelvis Trumps  avskedade av förre FBI-chefen James Comey för att denne vägrade lägga ner Rysslandsutredningen var ett potentiellt brott.

Rapporten avslöjar att Trump vid två tillfällen försökte sparka Mueller men att hans egna medarbetare vägrade göra det. Han försökte också påverka förre justitieminister Jeff Sessions flera gånger.
Den delen av utredningen är något demokraterna nu kommer att pumpa intensivt i syfte att skada presidenten.

Så även om faran i praktiken är över för Trump när det gäller riksrätt så kan uppgifterna i rapporten fortfarande skada honom rejält inför nästa presidentval.
Demokraterna kommer också att göra en stor sak av att delar av den släppta rapporten är maskad. Barr hävdar att det är nödvändigt på grund av rikets säkerhet och hänsyn till pågående utredningar. Men kritikerna kommer att tolka de hemligstämplade avsnitten som ett sätt att försöka skydda president Trump.
Bit för bit kommer dessa troligen att läcka ut, inte minst eftersom delar av kongressen ska få se en nästan avmaskad rapport. Först när vi vet vad dessa avsnitt innehåller går det att bedöma hur farliga de är för Trump.

Spelet kring hur rapporten släpptes är inte heller ointressant.

Justitieministern valde att hålla en presskonferens 90 minuter innan rapporten släpptes för att ge bilden av en president som inte gjort något fel men som var känslomässigt frustrerad över utredningen. Hela Barrs framträdande var ett enda långt försvarstal för Donald Trump. Ett sätt att försöka påverka allmänheten och medierna innan de hunnit läsa rapporten.
Utom på en punkt.

Barr slår fast att den ryska regeringen verkligen försökte påverka utgången av presidentvalet. Detta är något president Trump gång på gång ifrågasatt trots att hans egen underrättelsetjänst tidigt sa att så var fallet.

När Trump höll toppmöte med Ryssland president Vladimir Putin i Helsingfors gjorde han klart att han litade mer på Putins förnekande om rysk inblandning än på sin egen säkerhetstjänst.

Skälet till detta och till att presidenten hela tiden varit så arg och irriterad över utredning är att Rysslands inblandning ifrågasatte legitimiteten i hans valseger. Hade Trump verkligen vunnit utan de ryska trollen?
Så var Rysslandsutredningen en häxjakt?
Mitt svar är tveklöst nej. Det fanns ett antal indikationer på att Trumps valkampanj kunde ha samarbetat med ryssarna. Det var den amerikanska statens plikt att utreda detta.

Men man måste nu också acceptera att det inte har gått att få fram några bevis för att ett sådant samarbete verkligen existerade. På den punkten är Trump friad.
När det gäller förhindrade av rättvisan säger jag som man gör i amerikanska tv-serier.
The jury is still out. Juryn har ännu inte bestämt sig.