Den optimala valguiden

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

De två alternativen klara – jämför de rödgrönas och alliansens valmanifest

Med mindre än tre veckor kvar till valet är de två alternativen nu klara.

Aftonbladet har plockat ut de fem hetaste förslagen i valets sju viktigaste frågor från alliansens och de rödgrönas valmanifest.

Här är den optimala guiden inför valdagen:

Jobben

Det här vill alliansen:

Införa lärlingsprovanställningar

Halvera tjänstemomsen på restaurang- och cateringtjänster

Halvera arbetsgivaravgiften för ungdomar

Höja rätten att kvarstå i anställning från 67 års ålder till 69

Förändra kvalificeringstiden i jobbgarantin för ungdomar. Har man varit arbetslös i sammanlagt tre månader under en fyramånadersperiod ska man vara kvalificerad

Det här vill de rödgröna:

Sänka tjänstemomsen i restaurangbranschen

Förändra a-kassan – det ska max kosta 80 kronor i månaden att vara med, och ersättningsnivån ska höjas

Införa ett Ungdomsavdrag, där hela arbetsgivaravgiften tas bort för den som anställer en arbetslös ungdom

Lagstifta rätten till heltidsarbete, om inte arbetsmarknadens parter kommer överens

Avskaffa aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen

Utbildning/skola

Det här vill alliansen:

Höja studielånet med 500 kronor i månaden

Införa en ny lärarutbildning

Införa betyg från årskurs sex

Införa en lex Sarah i skolan – skyldighet att anmäla missförhållanden

Öka antalet undervisningstimmar i skolans lägre årskurser

Det här vill de rödgröna:

Höja studiebidraget med 400 kronor och studielånet med 200 kronor i månaden

Bygga ut högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen, och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen med 44 000 platser

Öka lärartätheten i grundskolan – nio lärare per 100 elever

Sänka maxtaxan i förskolan

Garantera alla barn ska 30 timmar per vecka i förskolan

Skatterna

Det här vill alliansen:

Sänka skatten för pensionärer

Införa ett femte jobbskateavdrag. Enligt alliansen gynnar det främst låg- och medelinkomsttagare

Höja gränsen för statlig inkomstskatt när finanserna tillåter

Sänka den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

Höja skatten på alkohol och tobak

Det här vill de rödgröna

Sänka skatten för pensionärer

Avskaffa RUT-avdraget

Höja skatten på alkohol

Införa ett Klimatavdrag för den som gör betydande klimatinvesteringar i bostaden

Höja bensinskatten med 49 öre

Miljön/klimatet

Det här vill alliansen:

Införa en miljöbilspremie på 40 000 kronor per bil för de bilar som släpper ut allra minst koldioxid

Utöka den högsta blandningen av etanol till 10 procent och av FAME i diesel till 7 procent

Förlänga de statliga satsningar på energiforskning

Införa en handlingsplan för att begränsa och få bort farliga kemikalier

Driva på för att få till stånd ett internationellt avtal där temperaturhöjningen begränsas till tvä grader

Det här vill de rödgröna:

Införa ett Klimatavdrag för den som gör betydande klimatinvesteringar i bostaden

Starta ett klimatinvesteringsprogram som ska stimulera klimatinvesteringar i kommunerna

Satsa 100 miljarder på utbyggande av infrastrukturen

Ta krafttag för att få bort farliga kemikalier i kläder, leksaker och mat

Driva på i EU för att höja dagens reduktionsmål av klimatutsläpp från 20 procent till 30 procent

Sjukvård/äldreomsorgen

Det här vill alliansen:

Starta en nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Satsa på att förkorta väntetiderna vid akutsjukvård

Utveckla vårdvalet – alla ska kunna välja vårdgivare i primärvården

Utveckla vården i livets slutskede

Införa ett omvårdnadslyft för äldreomsorgens medarbetare

Det här vill de rödgröna:

Återförsäkra de som behöver det till sjukförsäkringen

Ersätta Vårdvalet med ett Hälsoval i syfte att rikta vårdens resurser där de mest behövs

Förlänga den avgiftsfria tandvården från 19 år till 24 år

Öka antalet kvällsöppna vårdcentraler och hemläkarbilar för äldre

Öka valfriheten och inflytandet för dem som använder äldreomsorgen

Rättsväsendet/brottsförebyggande insatser

Det här vill alliansen:

Skärpa straffen för dem som lagförs för flera brott samtidigt

Skärpa straffen för dem som köper sex av en person som är utsatt för människohandel eller på anant sätt är särkilt utsatt

Skärpa kraven på snabb handläggning av ungdomars brottslighet

Korta utredningstiderna för de brott där barn och ungdomar är offer

Stärka skyddet för kvinnor som lever med skyddad identitet

Det är vill de rödgröna

Riva upp och göra om FRA-lagen

Slå samman polisens myndigheter till en myndighet

Ersätta polisutbildningen med en högskoleutbildning

Satsa på att ta upp kampen mot den organiserade brottsligheten

Utveckla polisens resurser att ge hjälp vid vardagsbrott

Kultur/idrott

Det här vill alliansen:

Tillföra 500 miljoner kronor per år till svensk idrott

Satsa på att digitalisera biograferna

Renovera Operan

Bygga om Nationalmuseum

Utöka den skapande skolan till att gälla hela grundskolan

Det här vill de rödgröna:

Införa maxtaxa i kultur- och musikskolan

Införa fri entré på museer

Starta ett nationellt populärkulturcentrum för film, musik, datorspel och serieteckning

Satsning på digitalisering av kulturarkiv

Satsa på att öka barn och ungas idrottsutövning

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN