Nu lutar det åt en miljardstrid om försvaret

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Under de närmaste tio åren är ett militärt angrepp mot Sverige osannolikt. Det anser försvarsberedningen.

Varför lägga ner 43,5 miljarder på någonting som inte finns?

För första gången sedan 2001 presenterade försvarsberedningen, ett samrådsorgan mellan regeringen och de övriga riksdagspartierna, i går en rapport om Sveriges säkerhetspolitiska läge.

Många frågor

Den ger mycket lugnande besked.

Men reser samtidigt en rad frågor som politikerna kommer att tvingas svara på under de närmaste åren.

Fråga 1: Varför lägger riksdagen ner 43,5 miljarder kronor på försvaret?

Enligt försvarsberedningen är ett militärt väpnat angrepp från en annan stat mot Sverige osannolikt under åtminstone de tio närmaste åren. Kanske under ännu längre tid.

Men samma partier som sitter i försvarsberedningen klubbade så sent som i höstas igenom 43,5 miljarder till totalförsvaret under 2003.

Skyddande mur

Det är statsbudgetens sjunde största utgift och uppgår till lika mycket som statens samlade satsning på utbildning och forskning.

Är den avvägningen korrekt i rådande läge? Sannolikt inte.

Fråga 2: Ska andra länder se till att Sverige får leva i fred och frihet?

Försvarsberedningen slår fast att det säkerhetspolitiska läget i Europa, inte minst i Östersjöområdet, blivit bättre.

Det beror bland annat på att Polen, Estland, Lettland och Litauen nu är medlemmar i Nato.

Och att de, om inget oförutsett inträffar, kommer att vara medlemmar i EU från 1 maj nästa år.

Det finns alltså numera en skyddande mur mellan Sverige och den forna fienden Ryssland, en stormakt som man trots gynnsam utveckling ändå inte känner sig riktigt säker på.

Andra länder har alltså sett till att det blivit bättre för Sverige. Är det att ta sitt internationella ansvar?

Fråga 3: Varför går inte Sverige med i Nato?

Sverige bör fördjupa samarbetet med Natos systerorganisation Partnerskap för fred, Euroatlantiska partnerskapsrådet och andra organisationer enligt försvarsberedningen. De anser också att svensk militär bör delta i fredsframtvingande och fredsfrämjande insatser i större grad än i dag.

Dags för Natodebatt?

Det betyder inget annat än att Sverige tar ännu ett myrsteg mot medlemskap i Nato. Varför inte uttala den frågan högt?

Nästa höst fattar riksdagen beslut om försvarets kostnader och inriktning under de följande fyra åren.

Lena Mellin

Publicerad: