Överger ramverket i stället för att ta ansvar

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

M: Regeringen håller på att tappa kontrollen över sjukförsäkringen

Ulf Kristersson och Johan Forssell, Moderaterna.
Ulf Kristersson och Johan Forssell, Moderaterna.

Gårdagens besked från regeringen om att överge överskottsmålet i de offentliga finanserna, ska ses i ljuset av att man håller på att tappa kontrollen över sjukförsäkringen.

De senaste årens ansvarsfulla ekonomiska politik med utgångspunkt i överskottsmålet, har varit gynnsam för Sverige. I jämförelse med andra europeiska länder har vi haft högre tillväxt, bättre utveckling på arbetsmarknaden och starkare offentliga finanser. Ordning och reda i statens ekonomi gör att Sverige har förutsättningar att kunna möta nästa kris utifrån en styrkeposition.

En av de viktigaste förklaringarna till Sveriges goda utveckling, har varit beslutet att bryta med den socialdemokratiska politik som använde omfattande förtidspensioneringar för att dölja arbetslöshet. Vid Alliansens tillträde 2006 var närmare 750 000 människor sjukskrivna eller i förtidspension. 2013 hade siffran minskat med 230 000 personer. Sjukfrånvaron i Sverige sjönk från att ha varit bland de högsta i världen till att närma sig ett EU-genomsnitt. En mycket stor framgång som inneburit att människor kommit närmare arbetsmarknaden samtidigt som Sveriges ekonomi stärkts.

Samtidigt börjar sjukfrånvaron nu åter att stiga, om än från ”en historiskt låg nivå” enligt Försäkringskassan. Moderaterna är alltid öppna för att diskutera hur stödet för återgång i arbete kan stärkas och sjukfrånvaron pressas tillbaka. Däremot är vi avvisande till alla idéer om att inleda en nedmontering av den rehabiliteringskedja som varit framgångsrik för att minska sjukfrånvaron.

När sjuktalen stiger ser vi inte att det är påkallat att avskaffa den bortre tidsgränsen. Moderaterna kommer därför inte att medverka till att återgå till de långa passiva sjukskrivningar som gällde innan 2006.

Det är beklagligt att regeringens enda idé för att minska sjukskrivningarna, förefaller vara att försämra rehabiliteringskedjan. En sådan politik skulle inte bara minska möjligheterna för människor i sjukskrivning att återkomma till arbetsmarknaden. Omfattande ökningar av sjukskrivningarna skulle dessutom sätta offentliga finanser under stor press och riskera viktiga satsningar på skola och sjukvård.

Samtidigt blir gårdagens besked om att regeringen – tvärtemot vad Magdalena Andersson sa före valet – vill överge överskottsmålet, naturligt mot denna bakgrund. En politik som släpper kontrollen i sjukförsäkringen kommer att möta mycket stora ekonomiska utmaningar.

Förtroendet för de offentliga finanserna tar lång tid att bygga upp, men går snabbt att rasera. Den rödgröna regeringen mötte väljarna i höstens val med ett omfattande budgethål i sina ekonomiska kalkyler. Till det kan nu läggas beskedet om slopad tidsgräns i sjukförsäkringen. Istället för att ta ansvar för statens ekonomi väljer regeringen nu den enkla lösningen att överge det ekonomiska ramverket.

Moderaternas fokus är att vårda sjukförsäkringsreformen, stärka arbetslinjen och värna det ekonomiska ramverk som byggt Sverige starkt. Så lägger vi grunden för ett Sverige där fler kan träda in i arbetsgemenskapen och återkomma till egen försörjning.

Ulf Kristersson

Ekonomisk-politisk talesperson, M

Johan Forssell

Vice ordförande socialförsäkringsutskottet, M

Publicerad: