Vad är skandalen?

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vi är inget skandalbolag men den senaste månaden har Allra upptagit allt mer av medias uppmärksamhet. Det som började som en rättmätig kritik mot våra fonders avkastning har bytt fokus och antagit drevliknande proportioner. När nu Aftonbladet inte bara pekar ut oss grundare som klandervärda, utan rent utav brottsliga finns det anledning för oss att reagera.

Vad är egentligen skandalen runt Allra? Vi har aldrig varit utsatta för sanktioner, alltid följt gällande regelverk. Samtliga vinster, med undantag för de som genererats i Luxemburg som också skattas där, har i alla år beskattats i Sverige och vi har löpande återinvesterat merparten av bolagets rörelseresultat i verksamheten, med visionen att bygga en engagerad privatbank till år 2020.

Vad handlar det då om? Vi har anklagats för att ge för dålig avkastning. Vi har medgett att avkastningen kunde varit ännu bättre men vill, utan att förklara bort vår situation, konstatera att i princip alla fondbolag under perioder haft lägre avkastning än vad man kunnat hoppas på.

Vi kan försäkra alla om att Allra agerar i fondandelsägarnas intresse och de senaste åren har vi skapat en genomsnittlig årsavkastning på 8 procent till våra sparare. I det sammanhanget har vi erkänt att vi, liksom många andra fondbolag, kunde haft ännu bättre avkastning. Men det är knappast en skandal.

Det har påståtts att vi har hemlig verksamhet i skatteparadis. Men det är absolut ingen hemlighet att vi har värdepappersbolag och kapitalmarknadsverksamhet i Dubai. Det är ett etablerat kontor med 11 heltidsanställda, presenterat på såväl vår hemsida som i årsredovisningen. Så mycket för det påstådda hemlighetsmakeriet!

Att fondbolag har kapitalmarknadsbolag inom koncernen är en standardmodell som svenska storbanker och de flesta pensionsbolag följer. Hälften av alla fondbolag som idag finns på Pensionsmyndighetens fondtorg har ett kapitalmarknadsbolag inom koncernen som tillhandahåller värdepappershandelstjänster. Huruvida det ligger i Dubai, Sverige, Luxemburg eller i något annat land är ett affärsmässigt beslut och i Allras fall har det ingenting att göra med skatteplanering eller att vilja hemlighålla bolagets verksamhet.

Pensionsmyndigheten väljer att stoppa våra fonder på sitt fondtorg i väntan på att vi svarar på tretton frågor som vi har fått. Vi välkomnar granskningen och ska givetvis svara på de frågorna.

Stoppet motiveras bland annat av ”en stor mängd kundklagomål”. Det rör sig om, enligt Pensionsmyndighetens egna uppgifter, 65 kundsynpunkter under 12 månader – varav en stor del är rena kundtjänstärenden.

Med detta sagt, varje klagomål är ett för mycket och vi har redan inlett ett arbete för att se över hur vi kan förbättra oss. Men 65 klagomål på våra 130 000 kunder, kan omöjligen vara jämförbart med att som i fallet med Falcon Funds, svindla svenska pensionssparare på 1,2 miljarder.

Vi välkomnar en hård men rättvis granskning och ser fram emot att bli ett ännu mer genomlyst fondbolag på den svenska pensionsmarknaden. Samtidigt är vi oroade över den nuvarande utvecklingen i det offentliga samtalet där vi på förhand är dömda.

Skandalen är enligt vår mening att vi, som individer och företag, i publika uttalanden döms på förhand och helt utan rättsprocess. 

Vi gör nu allt i vår makt för att få en rättvis och saklig bedömning av våra svar till Pensionsmyndigheten. Resultatet av de svaren kommer bestämma inte bara vår utan även våra anställdas framtid. Vi hoppas snart kunna gå vidare för att utveckla vår verksamhet och jobba ännu hårdare för att ge en hög och trygg avkastning till våra kunder.

Alexander Ernstberger

David Persson

Publicerad: