Barn riskerar stora skadeståndskrav: "Strängt"

Av: TT

Publicerad:
Slottsskogshallen i Göteborg, dagen efter storbranden.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Slottsskogshallen i Göteborg, dagen efter storbranden.

Två pojkar har medgett att de orsakat branden som raserade idrottsanläggningen i Göteborg, enligt polisen.

När minderåriga ställs till svars landar ansvar – och nota – i regel på barnet självt.

– Det är ett känt problem att vi har haft många skuldsatta barn i Sverige, säger civilrättsprofessor Mårten Schultz.

De två pojkarna i Göteborg är i tolvårsåldern och kan inte dömas för brott då de är under 15 år.

– Däremot så är det skadeståndsrättsliga, det civilrättsliga, ansvaret långtgående, säger Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, till TT.

– Det bygger på samma grundprincip som för vuxna. Den som skadar egendom har ett ansvar om man har gjort det medvetet eller genom en vårdslös eller oaktsam handling, även om avsikten inte var att bränna upp en idrottshall, säger Mårten Schultz.

Försäkringsärenden

Stora värden gick upp i rök när Slottsskogshallen brann. Jahja Zeqira, styrelseordförande i Göteborgs Friidrottsförbund, säger till GT att han bedömer skadorna till drygt 50 miljoner kronor.

Branden betecknas som en grov mordbrand och polis kommer därför att utreda vem som bär skulden.

När det gäller skadeståndsfrågan är det oftast försäkringsbolag som driver ärenden mot barn, enligt Schultz. Ofta täcks barnet i sin tur av en hemförsäkring som kan ta kostnaden.

– Men det finns en brytpunkt i hemförsäkringen för lite äldre barns brott och vi vet inte exakt var den gränsen går, säger civilrättsprofessorn.

– Anta att man inte täcks av någon försäkring. Då är man i svensk rätt ganska sträng mot barn, vilket kan uppfattas som udda eftersom vi på många sätt sätter barnets bästa i centrum, säger Mårten Schultz.

Enligt lagen ska det tas hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens karaktär och ekonomiska förhållanden. Vårdnadshavare riskerar endast att behöva betala en mindre summa.

"Farligaste åldern"

Mårten Schultz ser 12–13-årsåldern som den "farligaste" när det gäller skadeståndsskyldigheten.

– Då kan man sakna skydd av försäkringen, men det råder strängt ansvar i förhållande till mognad i den åldern.

– En uppenbar risk är då att ansvaret landar på barnet självt och då är det en uppenbar risk att det kan uppkomma en stor skadeståndsskyldighet som sedan växer med ränta så att barnet går in i vuxenlivet med en stor skuldbörda, säger Mårten Schultz.

En förklaring till lagstiftningens utformning är att man lättare kommer åt försäkringarna, enligt Schultz. Professorn misstänker dock att det finns många familjer, kanske framför allt sådana som är nya i Sverige, som inte har hemförsäkringar.

Barnets bästa?

De drabbade – inte sällan kommuner, när skolbyggnader och idrottsanläggningar satts i brand – kan också välja att inte driva saken vidare av humanitära skäl. Även försäkringsbolagen kan välja att resonera så när det handlar om en ung person.

Högsta domstolen har också slagit fast att skulder som orsakats av brott i unga år kan jämkas, om personen anses få det svårt att anpassa sig till vuxenlivet.

– Det har uppmärksammats av Barnombudsmannen att många barn har gått in i vuxenlivet med stora skulder till följd av skadestånd.

– Nu ska man lägga FN:s barnkonvention till svensk lag och frågan är om det emellanåt ganska stränga skadeståndsansvaret är förenligt med barnets bästa, säger Mårten Schultz.

Publicerad: