Det här innehåller krispaketen – 10 åtgärder för ekonomin

Av: Elisa Amorelli

Publicerad:

Sänkta arbetsgivaravgifter, rabatt för hyreskostnader och vissa skattelättnader.

För att hjälpa företag har regeringen satt in flera coronakrispaket.

Här listar vi tio åtgärder för ekonomin.

Coronautbrottet har lett till ekonomisk kris, konkurser och tusentals varslade. För att mildra konsekvenserna för jobb och företag har regeringen satt in en rad åtgärder:

1. Korttidspermittering

För att undvika uppsägningar kan företag sedan den 7 april få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid.

Stödet, som kan godkännas retroaktivt från 16 mars, innebär att företagens personalkostnader kan halveras samtidigt som de anställda får behålla över 90 procent av lönen.

2. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020.

Det införs även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare.

3. Utökad avsättning till periodiseringsfond

De ändrade reglerna för periodiseringsfonder innebär att egenföretagare kan få tillbaka inbetald preliminärskatt för 2019.

Även egenföretagare kan ta del av denna åtgärd.

För att hjälpa företag har regeringen satt in flera coronakrispaket.
Foto: Anders Wiklund/ Lotte Fernvall
För att hjälpa företag har regeringen satt in flera coronakrispaket.

4. Staten tar sjuklöneansvaret i två månader

För att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag tar staten tillfälligt hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner.

Detta gäller under april och maj.

5. Anstånd med skatteinbetalningar

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år.

De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Även egenföretagare kan ta del av denna åtgärd.

6. Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Detta innebär lånegaranti till företag som drabbats negativt av virusutbrottet. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet.

Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen.

För att ansöka om lån inom garantiprogrammet kan företaget vända sig till sin långivare eller bank.

7. Utökade låneramar för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit

  • Statliga Almi Företagspartner ska få tre miljarder kronor extra att låna ut till små och medelstora företag.

  • Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.

  • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

8. Statliga kreditgarantier till flygföretag

Flygföretagen har drabbats hårt av krisen.

Under 2020 ges de därför möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS.

9. Ökat utrymme för investerare i innovativa företag

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Som en del i krispaketet har regeringen beslutat att justera ned kravet på privat medfinansiering till 30 procent, vilket möjliggör för Almi Invest att ta en större del av investeringarna i innovativa företag.

10. Rabatt för hyreskostnader

Hyran för vissa utsatta branscher kan sänkas med upp till 50 procent, där fastighetsägare och staten ska dela lika på kostnaden.

Hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen via länsstyrelserna.

 

Källa: Regeringen

Publicerad:

LÄS VIDARE