Meningen med livet och döden – enligt svenska profilerna

Vad är meningen med livet? Finns Gud? Vad händer med oss efter döden?

Nöjesbladet har låtit några svenska profiler svara på livets existensiella frågor.

Tankar, funderingar och övertygelser går åt väldigt olika håll.

”Allt är möjligt, alla har sin väg”

”Jag väljer att tro – det ger mig ett lugn”

”Vi blir jord och sen äts vi av maskar”

”Skulle vilja dö – i fem minuter”

”Gud bryr sig inte om Paradise hotel”

”Glad och stolt över att känna andlig närvaro”