Sjukhuschefen: Inget som är olagligt

avHelena Trus

De fick köra 30 mil med sin döde son i bilen.

– Det är inget som är olagligt i det, säger Erik Norrman, sektionschef på neonatalmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Nu anmäler Jonas och Lena sjukhuset för brister i vården.

Bara en timme efter att sonen Adrian dött fick föräldrarna Lena och Jonas köra 30 mil till sitt hem, med sitt döda barn i bilen.

Nu har föräldrarna lämnat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, där de ifrågasätter hur de kunde tillåtas åka hem i chockat tillstånd, utan någon återkoppling. Dessutom är de kritiska till att barnet fick ligga i flera dagar med förstoppning utan att någon åtgärd togs.

1 av 4
Erik Norrman sektionschef på neonatalmottagningen på Akademiska sjukhuset.

– Jag kan inte kommentera enskilda ärenden men det är alltid olyckligt när barn går bort, det beklagar vi, det är en familjetragedi. Vårdens uppgift är inte bara att vårda barnet utan vi försöker se helheten och få det så bra för familjen som möjligt, säger Erik Norman, sektionschef på Akademiska sjukhusets neonatalmottagning i Uppsala, den avdelning som vårdade Adrian.

Att låta föräldrar köra hem 30 mil en timme efter deras barn har dött med barnet i bilen – är det lämpligt?

– Det går inte att ge något generellt svar på det. Våra utskrivningsrutiner gör vi i nära samarbete med föräldrar och kommer överrens om när och hur man åker hem. Det är ju en krissituation så vi försöker göra det så bra som möjligt för varje familj och hjälpa dem med deras önskemål.

Följer regelverk

Är det vanligt att låta föräldrar ta med sig sina avlidna barn hem?

– Jag har ingen uppfattning hur ofta det sker, det är en möjlighet man har. Det är inget som är olagligt i det och finns inget regelverk som hindrar att man gör det. De som väljer att ta hem sina barn, då har man pratat igenom hur det hanteras och när och hur barnet kommer till en begravningsbyrå. Det finns ju lagar om hur vi hanterar avlidna kroppar och det måste det finnas en plan för hur man ska göra.

Föräldrarna tycker att ni brustit, dels i vården av deras son samt när det kommer till bristen på återkoppling efter att de lämnat sjukhuset. Hur reagerar du på det?

– Har vi brustit i våra rutiner är det viktigt att vi identifierar det och i så fall ändrar våra rutiner så att det inte händer igen. Innan föräldrar åker hem görs en plan för återkoppling och hur den ska se ut.

Peder Carlsson är enhetschef på IVO, avdelning Mitt:

– Det är första gången jag hör talas om det, så för mig känns det som en mycket ovanlig situation men jag har ju inte insyn i alla ärenden. Eftersom det är en pågående utredning kan jag inte svara på någon frågor just nu. Vi kommer skaffa fram underlag och titta mer på vad som har hänt.

”Brukar stanna kvar något dygn”

Ola Hafström, chef på neonatalverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, vill inte heller kommentera specifika fall.

– Jag kan bara uttala mig allmänt. Det är okej enligt lagen att ta med sig sig sitt döda barn hem. Även om jag ibland säger till föräldrar att de har den möjligheten, så är det inte vanligt att de gör det. Det vanliga är att föräldrar stannar kvar på sjukhuset något dygn efter ett barns död för att få en möjlighet till stödjande och informerande samtal, för att etablera kontakt med kurator och säkerställa att det finns en uppföljning på hemortssjukhuset samt praktiska arrangemang. Det kan finnas många skäl till att man väljer att göra på ett annat sätt, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM