Vårdepression – så vet du om du är drabbad

Av: Karin Holmberg

Publicerad:
Uppdaterad:
De flesta av oss längtar till våren men för en del innebär skiftet i årstiden att de drabbas av en vårdepression.
Foto: John r Images/Krister Engström
De flesta av oss längtar till våren men för en del innebär skiftet i årstiden att de drabbas av en vårdepression.

Depression

Vi är många som längtar efter våren och dagsljuset.
Men de finns de som påverkas negativt av att dagarna blir längre och nätterna kortare – en del påverkas så pass mycket att de drabbas av en vårdepression.

Nedstämdhet, trötthet, oro, ångest och problem med sömnen. Vid en vårdepression, även kallad årstidsbunden depression, har man samma symtom som vid en vanlig depression. Skillnaden är att depressionen återkommer vid ungefär samma tidpunkt år efter år.

Det vanligaste är att depressionen inträffar under hösten eller vintern men en del drabbas istället på våren när dagarna blir längre. Årstidsbunden depression förekommer i hela världen men är vanligare i länder där årstiderna för med sig att det är stora skillnader mellan dagens och nattens längd.

Oklart vad som orsakar det

Det är oklart vad som orsakar årstidsbunden depression. Studier pekar på att årstidsbunden depression till viss del är ärftlig precis som en vanlig depression. Forskare har också funnit att störningar i ämnesomsättningen kan ligga bakom sjukdomen. Det är kroppens egna ämnen melatonin och serotonin som kan utlösa besvären. Melatonin signalerar till kroppen att det är natt så att du kan varva ner och sova. Serotonin påverkar sinnesstämning, sömn och aptit.

Det är vanligast att årstidsbunden depression drabbar medelålders vuxna. Du kan lättare drabbas om någon i din släkt tidigare haft årstidsbunden depression.

Vad kan man göra

Det varierar från person till person hur allvarliga besvären är och vilka symtom som uppstår. Om du har lindriga symtom kan det räcka med att försöka hålla en hälsosam livsstil. Träning, god kost, minskad stress och bra sovvanor är några av de faktorer som är bra att se över om man lider av lindriga besvär.

Om du däremot har fått svårare symtom kan du behöva stöd och behandling med medicin och terapi. KBT-terapi är en vanlig behandlingsmetod vid årstidsbunden depression.

Sök alltid hjälp via din vårdcentral om din nedstämdhet sitter i ett tag eller om du har självmordstankar.

Symtom

Symtomen vid årstidsbunden depression liknar dem vid vanlig depression. Till exempel nedstämdhet, oro och ångest, problem med sömnen.

Men det finns även en del mer ovanliga symtom som till exempel ett ökat sömnbehov, ökad aptit och sug efter sötsaker och en tyngdkänsla i armar och ben. Du kan även bli känslig i dina relationer och få svårigheter i sociala relationer.

Du har svåra symtom om dina besvär hindrar dig från att klara av vardagliga aktiviteter eller arbeta. 

Källa:1177

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN