Åklagaren begär 16-åringen fortsatt häktad

avTT

1 av 3 | Foto: Adam Ihse/TT
Vi jobbar intensivt. Det här kräver en stor kartläggning. Det blir många förhör åt alla håll. Det är mycket att gå igenom och dokumentera, att skapa struktur, säger kammaråklagare Linda Schön.

Åklagaren begär att häktningen av den 16-årige pojke som är misstänkt för mordet på en hemlös man i Huskvarna ska förlängas. Ny förhandling hålls vid Jönköpings tingsrätt på torsdag.

Det har nu gått drygt en månad sedan en hemlös man i 50-årsåldern hittades död i en park i Huskvarna. En 16-årig pojke sitter häktad misttänkt för mord. En pojke som är under 15 år är också misstänkt för mordet. Han har tilldelats ett juridiskt biträde.

I en inlaga till tingsrätten begär nu åklagaren att häktningen av 16-åringen ska förlängas ytterligare två veckor. Utredningen av mordet pågår med full kraft.

– Vi jobbar intensivt. Det här kräver en stor kartläggning. Det blir många förhör åt alla håll, säger kammaråklagare Linda Schön till Jönköpings-Posten.

Under press

Åklagarmyndigheten kartlägger inte bara själva mordet utan även händelser som skett tiden innan mordet. Och alla inblandade är under press, både vad gäller utredningen och häktningen.

– Vi har lånat in personal från hela polisregionen för att kunna göra utredningen skyndsamt eftersom det handlar om unga människor, säger Stefan Sundling, chef för polisens grova brottsgrupp till SVT Jönköping.

Särskilda regler

Speciella regler gäller när det handlar om mål med misstänkta under 18 år. Det är därför åklagarmyndigheten driver på. När en person som är 15–17 år misstänks för att ha begått ett brott gäller särskild lagstiftning som säger att rättsprocessen ska gå skyndsamt. Enligt paragraf 4 i det som kallas LUL ska "beslut i åtalsfrågan fattas så snart det kan ske och senast inom sex veckor från dagen för delgivning av brottsmisstanke".

– Tidsfristen får överskridas, men bara om det är nödvändigt. När det gäller större eller mer komplicerade mål är det svårt att hinna på sex veckor, säger tidigare ungdomsåklagaren Karolin Hellsberg.

Det kan vara många som ska höras, unga som ska höras med videoförhör som tar extra tid eller uppgifter från rättstekniska utredningar från NFC.

Kan bli komplicerat

Den rättsliga processen kan sedan bli komplicerad. 16-åringen kan ställas inför rätta men för den som är under 15 år gäller andra regler. Där kan man, om någon så begär, hålla en så kallad bevistalan som försöker fastställa vad det är som hänt. Men det utdöms inget straff.

– Man kan ha en rättegång och en bevistalan samtidigt. Om inte annat så kan man åberopa den unge som så kallad medmisstänkt. Då spelar det ingen roll om man är under 15 år, säger Lars-Erik Bergström, lagman vid Falu tingsrätt som själv gjort just så vid flera tillfällen.

– Det skulle vara helt uteslutet att man hade separata rättegångar. Det skulle se parodiskt ut.

Med en gemensam rättegång och bevistala kan rätten fastställa vad som hänt. Och den som är straffmyndig, om han döms, få sitt straff, medan den som är under 15 år förklaras skyldig men tas om hand av sociala myndigheter.

ARTIKELN HANDLAR OM