Ministern: Alla kommer att få hjälp och stöd

avMattias Sandberg

Svarar på kritiken

Nästa år förlorar 50 000 långtidssjuka sin ersättning.

Men hur ska de få hjälp?

– Det blir inte hårdare regler, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M).

Foto: Foto: björn lindahl
Cristina Husmark Pehrsson (M) hänvisar till budgetprocessen och ger inga klara besked om ersättningsnivåerna ska sänkas.

I dag finns cirka 70 000 svenskar med tidsbegränsad sjukersättning.

Men nu ska den möjligheten slopas.

Och chansen att få permanent sjukersättning är liten.

– I praktiken blir de flesta utförsäkrade. Totalt kommer närmare 50 000 svenskar utförsäkras under 2010, säger Bertil Thorslund, analytiker på Försäkringskassan.

Kräver besked

Och han är kritisk till att regeringen inte lämnat besked tidigare.

– Vad händer med de här människorna? Det har varit väldigt osäkert.

Aftonbladet har ställt socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson till svars.

– Det kommer att prövas om de ska ha permanent sjukersättning. En del kanske kan gå tillbaka till sina ordinarie arbetsuppgifter.

Vad händer med dem som inte kan jobba?

– I samband med budgeten presenterar vi individuellt utformade insatser inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Och de kommer få en statlig ersättning.

”Var bortglömda”

Vad innebär det?

– Arbetsförmedlingen kommer göra en bedömning tillsammans med invididen. De flyttas över från sjukförsäkringen till arbetsförmedlingen. Och det är den stora vinsten. Nu kommer de att få hjälp och stöd. Tidigare blev de bortglömda.

Kommer ersättningsnivåerna sänkas?

– Jag förstår att många är oroliga. Men jag kan inte gå ut med några siffror under budgetprocessen.