Bjurman: En epok är slut – men Lundqvist är evig i New York

En epok är över.

Efter femton år blir Henrik Lundqvist till sist vräkt ur sin kungatron och tvingas ut i kylan av ”sitt” New York Rangers.

Det känns sorgligt.

Läs Per Bjurmans krönika om Henrik Lundqvists avsked från Rangers