Facket: ”Hot och våld på tågen ökar”

avKerstin Danielson

1 av 7

Hoten och våldet mot tågvärdar ökar.

– Vi har påpekat problemet länge, säger Jonas Pettersson, kommunikationschef på fackförbundet Seko.

Tipsa | Aftonbladet

Seko har frågat sina medlemmar, som jobbar på tåg, om de har känt sig hotade på jobbet.

– Undersökningen visar att hot och våld mot personalen på tågen ökar, säger Jonas Pettersson till Aftonbladet.

– Många upplever hotfulla situationer, kopplade till tågförseningarna under senare år, med frustrerade passagerare.

Knivöverfallet i går mot den kvinnliga tågvärden var en ytterlighet, menar Jonas Pettersson

– Om jag har förstått det så var personen påverkad.

Vad kan Seko göra åt otryggheten?

– Att se till att arbetsplatsen är säker är framför allt arbetsgivarens ansvar. Det primära är att ingen ska behöva arbeta ensam, utan kollegor, säger Jonas Pettersson.

Seko-medlemmar i Skåne känner sig mer utsatta för våld och hot än i övriga landet , skriver Sydsvenskan.

– Så blir det när man sätter vinst före säkerhet. Risken är överhängande för att antalet incidenter ökar, säger Erik Sandberg, Sekos biträdande kommunikationschef, till tidningen.

– Det är väldigt tråkigt och vanligt förekommande. Vi ser allvarligt på det.