Flickans bevis – nakenfilmen

avRichard Aschberg

Ärkebiskopen: Det är inte acceptabelt – och det står jag för

Här är prästens nakenfilm som han skickade till flickan.

Hon gav den till kyrkan för att visa hur hon blivit utnyttjad och trakasserad – men domkapitlet avfärdade den.

– Helt otroligt, säger ärkebiskop Anders Wejryd när han får se filmen.

Inför förhandlingen hade Mia lämnat in ett omfattande material med nakenbilder, brev och filmer från Henrik som stödbevisning. Men allt avfärdades av domkapitlet som ansåg att det inte handlade om bevis.

”Det antecknas att XX (Mias riktiga namn) till domkapitlet ingivit ett antal brev mm. YY (Henriks riktiga namn) äger rätt att ta del av detta material, som inte av domkapitlet bedöms utgöra bevisning i ärendet.”

Ärkebiskop Anders Wejryd reagerar starkt när Aftonbladet visar honom filmen med den nakne prästen i ett badkar.

– Helt otroligt, säger Wejryd.

”Mycket olämpligt”

När vi visar ytterligare bilder på Henrik, säger ärkebiskopen:

– Vad jag har sett här så förefaller det vara ett mycket olämpligt uppträdande och skadar det anseende en präst bör ha.

I ett brev till domkapitlet tog anställda i församlingen ställning för Henrik. Kyrkopolitiker, präster, vaktmästare och diakoner, totalt 37 personer skrev under brevet. Han beskrivs som ”frontfigur i konfirmand- och ungdomsverksamheten” och som en förebild för många unga.

Prästen och debattören Helle Klein är väl insatt i fallet och har reagerat hårt på att prästen tillåts fortsätta som präst.

– Man tyckte att det här var en populär präst och då skyddar man honom, säger Helle Klein.

Kan anmäla igen

Som ärkebiskop och högste ansvarig i Svenska kyrkan har Anders Wejryd ingen möjlighet att påverka enskilda domkapitels beslut. Men samtidigt öppnar han för en ny möjlighet till upprättelse för flickan.

– Ärendet kan väckas igen, hon kan ju anmäla igen, säger ärkebiskopen.

Kan vi hälsa henne från dig att hon kan göra det?

– Ja, det kan ni göra.

Är det acceptabelt att en präst har sex med en minderårig som är en del av församlingen?

– Självklart är det inte acceptabelt. Det är mycket allvarligt och det står jag för, säger Anders Wejryd.

Helle Klein tycker att det inte räcker med en omprövning i domkapitlet:

– Domkapitlet borde hjälpa flickan att gå till polisen. Kyrkan är ingen rättsinstans, de ska bedöma om han är lämplig som präst, säger Helle Klein.