Ersättning till nollklassad ses över

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Alltför många sjuka tvingas leva på socialbidrag. I stället borde de så kallade nollklassade kunna få grundersättning från sjukförsäkringen, enligt ett nytt förslag.

Frågan utreds just nu inom den stora socialförsäkringsutredningen. Huvudsekreterare Irene Wennemo anser att det blivit alldeles för lätt att bli utförsäkrad, så kallat nollklassad, i dag.

– Samtidigt kan det få otroligt dramatiska effekter för den enskilde, säger Irene Wennemo.

Framför allt riskerar personer som studerar utan studielån och personer som glömmer att anmäla sig till Arbetsförmedlingen i rätt läge att hamna i kläm om de blir sjuka.

– Förut hade man den tillfälliga sjukersättningen att ta till. Nu finns bara sjukersättningen och den är extremt restriktiv, säger Wennemo.

När regeringen ändrade sjukreglerna 2008 togs möjligheten till sjukersättning för sjuka som inte haft jobb eller av annat skäl saknar sjukpenningsgrundande inkomst bort. En grundnivå finns i både föräldrapenningen och arbetslöshetsförsäkringen och utredningen ska nu se om det behövs även i sjukförsäkringen.

– Brett politiskt ser man att det här är en stor brist i dag, säger Wennemo.

Socialförsäkringsutredningens ordförande vill inte uttala sig om förslaget.

– Vi analyserar och överväger olika förslag, säger Gunnar Axén (M).

Ett delbetänkande kommer till våren, slutbetänkandet i maj 2013.

TT

Publicerad: