Stoppa övergrepp - innan de begås

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Jämställdhetsministern med flera debattörer (FP): Den som förgriper sig på barn måste få rätt hjälp i tid

På förskolan i Kalmar misstänks en praktikant ha förgripit sig på flera barn. Mer pengar behövs nu till hjälptelefoner för dem med farligt riskbeteende, menar debattörerna.
På förskolan i Kalmar misstänks en praktikant ha förgripit sig på flera barn. Mer pengar behövs nu till hjälptelefoner för dem med farligt riskbeteende, menar debattörerna.

Varje sexuellt övergrepp är en tragedi. Ett exempel som just nu får stor uppmärksamhet i media är den praktikant som förgrep sig på barn på en förskola i Kalmar. Liksom mer än 90 procent av alla som begår sexuella övergrepp rör det sig om en person som inte tidigare är känd av polis eller socialtjänst.

Det gör det svårt att förebygga att övergrepp begås, men det betyder inte att det inte är möjligt.

Den som begår ett sexuellt övergrepp har tappat kontrollen över sitt sexuella beteende. Men också dessa personer kan vara motiverade att söka hjälp innan övergreppet begås. När det sker är det viktigt att det är enkelt att finna snabb och bra hjälp.

En sådan hjälp har sedan 2006 funnits på Karolinska Universitetssjukhuset och deras Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, CASM. Där arbetar man preventivt med att hindra att personer med riskbeteenden begår sexuella övergrepp.

För tre år sedan gav regeringen CASM extra projektpengar för att de skulle kunna utveckla och utvidga det arbetet. Sedan dess finns en stopptelefon, PrevenTell, dit personer med riskbeteende kan ringa innan de begår ett övergrepp.

Målgruppen är både de som är oroade över tankar, fantasier och beteenden som både gränsar till, och utgör, faktiska övergrepp, men också de som ännu inte har någon probleminsikt. Genom PrevenTell erbjuds dessa personer vård och hjälp.

Dessa projektpengar, drygt 2 miljoner om året, räcker bara till slutet av 2014. Men det får inte betyda slutet för PrevenTell.

Sedan mars 2012 har PrevenTell tagit emot 805 samtal, dagligen kommer 4-5 stycken. Många är återringare, alltså sådana som ringer mer än en gång. Majoriteten av de som ringt lider av sexmissbruk eller hypersexuellt beteende.

De som ringer in till PrevenTell finns över hela Sverige, men över hälften ringer in från Storstockholm, Malmö och Göteborg.

Vi vet också att behovet av PrevenTell inte bara har en geografisk spridning utan också att det återfinns i många olika grupper i samhället.

Slutsatsen av detta är att hjälpen också måste finnas över hela landet. Det ska inte bara vara lätt att ringa till PrevenTell, utan det ska också vara lätt att söka upp och få hjälp där man bor.

En del av projektpengarna som gick till CASM används till att lägga en grund för ett nationellt nätverk av vårdgivare och andra aktörer inom området. Och på samma sätt som att hjälptelefonen ska vara kvar, vill vi också att CASM ska få fortsatt stöd för att bygga ett nationellt nätverk.

Det här viktiga arbetet mot att förebygga sexuella övergrepp ska inte fortsätta drivas på tillfälliga projektmedel.

I höst är det val och när vi efter det lägger fram våra budgetar ska vi kämpa för att CASM får de fortsatta medel som de behöver både för att förebygga att sexuella övergrepp sker och för att Sverige ska ha en bra nationell struktur för att arbeta med de här frågorna.

Det behövs ett engagemang från hela landet, men staten och de tre storstadsområdena i Sverige ska vara självklara medfinansiärer.

Sexuella övergrepp är ett problem som är så stort det inte finns några alternativ. Det är en självklarhet att fortsätta finansiera de preventiva åtgärder som finns. Vi är övertygade om att det är fler än vi folkpartister som tycker så.

Maria Arnholm (FP)

Birgitta Rydberg (FP)

Helene Odenjung (FP)

Ewa Bertz (FP)

Publicerad: