Lördagsöppet på systemet

Publicerad:
Uppdaterad:

. . . och 50 andra nya lagar - i dag träder de i kraft

I dag träder 51 nya lagar i kraft.

Lördagsöppet på Systemet, höjd a-kassa och ändrat studiestöd är några av nyheterna.

Här är hela listan med de viktigaste förändringarna från 1 juli.

bra med valfrihet Karin Erlandsson är positiv till lördagsöppet på systemet. "Man hinner inte alltid handla på vardagarna", säger hon.
Foto: mattias carlsson
bra med valfrihet Karin Erlandsson är positiv till lördagsöppet på systemet. "Man hinner inte alltid handla på vardagarna", säger hon.

Systembolaget får lördagsöppet. Från och med nästa lördag, den 7 juli, håller alla 414 Systembolag i landet öppet även på lördagar, normalt mellan klockan 10 och 14. Dessutom får Systembolaget ordna vinprovningar för allmänheten.

Reglerna för studiestöd ändras. Bidraget höjs till 2 475 kronor och lånedelen sänks till 4 725 kronor, men summan är oförändrad. Fram till 49 års ålder betalas max fem procent av inkomsten tillbaka, därefter 7 procent. Vid 67 års ålder skrivs lånet av. Fribeloppet höjs till 92 250 kronor om året.

A-kassan höjs. Taket i a-kassan höjs till 680 kronor under de första 100 dagarna, och grundbeloppet höjs till 270 kronor.

Barn till arbetslösa får dagisplats. Från ett års ålder får alla barn rätt till barnomsorg minst tre timmar om dagen. Vid årsskiftet inför de flesta kommuner maxtaxa i förskolan.

Kontaktdagar i föräldraförsäkringen. Föräldrar till barn mellan 6 och 11 år får en kontaktdag per år för att besöka barnens skola eller fritidshem. Dessutom kan föräldrapenning tas ut även för enstaka timmar.

Telefonnumret behålls. Från 1 september får man behålla mobiltelefonnumret när man byter operatör.

Serveringstillstånd slopas. Slutna sällskap behöver inte ansöka om tillstånd för att servera alkohol.

Elektriska produkter återvinns. Säljaren är skyldig att ta emot lika många produkter för återvinning som man säljer, till exempel hushållsapparater.

Ja till dubbelt medborgarskap. Den som söker svenskt medborgarskap behöver inte avsäga sig sitt gamla.

Bouppteckningar flyttas. Bouppteckningar eller deklaration av arvsskatt ska i fortsättningen lämnas in till skattemyndigheten.

Lättare hävda sin rätt. Den som till exempel råkat ut för en trafikolycka kan trots sekretess få ut uppgifter ur förundersökningen för att begära skadestånd. Brottsoffer har rätt till målsägarbiträde för alla brott som kan leda till fängelse. Kreditupplysningsföretag får inte behålla personuppgifter efter att skulden reglerats.

Lokaler handikappanpassas. Kraven ökar på att personer med funktionshinder ska få tillgång till offentliga lokaler.

Stopplagen förlängs. Förbudet mot försäljning av kommunala bostadsföretag förlängs till 31 mars 2002.

Åsa Erlandson

Publicerad: