Förvirring kring kyrkoskatternas säkerhet

avTT

Den glasmonter där Karl IX:s begravningsregalier i Strängnäs domkyrka förvarades var 30 år gammal. Några krav på hur föremål av denna dignitet ska förvaras finns dock inte. Det är upp till de enskilda församlingarna.

Den nu sönderslagna glasmontern i Strängnäs tillverkades 1989. Men sedan dess har mycket hänt i utformningen av dylika montrar, inte minst avseende det säkerhetsglas som den nu dömde 22-åringen slog sönder. I dag anses montrar i nivå 4–5 som allra säkrast.

– Sådana montrar är i praktiken som kassaskåp, säger Ebba Gillbrand, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Sörmland, till TT.

Med anledning av den uppmärksammade stölden i Strängnäs kommer länsstyrelsen i Sörmland nu att kräva att begravningsregalierna förvaras i en sådan monter.

Säkerhetsförvirring

TT: Varför har ni inte krävt detta innan?

– Det får vi självklart ta på oss, men om vi hade inspekterat montern innan stölden hade den med all säkerhet blivit godkänd eftersom den uppfyllde de krav vi har. Vi måste dock vara självkritiska och denna stöld måste föranleda att säkerheten förbättras. Så hädanefter kommer vi att kräva en monter i nivå 4–5, säger Ebba Gillbrand.

Men enligt Maria Barkin, verksjurist på Riksantikvarieämbetet, kan inte länsstyrelserna ställa sådana krav.

– De har inte den typen av tillsynsansvar. De kan ha åsikter om placering av föremålen och ge tillstånd för reparationer och förflyttning, men de kan inte ställa krav på säkerheten eller vilken monter som vissa föremål ska förvaras i. Det är upp till Svenska kyrkan, säger hon.

Inga krav

Men Svenska kyrkan ställer inga krav alls på hur säkerheten av värdefulla föremål ska vara utformad.

– Varje församling äger sina föremål och det är de som måste säkerställa att de förvaras på rätt sätt, säger Markus Dahlberg, chef för enheten för kulturarvsstöd på Svenska kyrkan.

TT: Men det verkar lite typiskt att säkerheten förbättras först efter en stöld, snarare än innan?

– Det är beklagligt det som hänt, men också lätt att vara efterklok. Det är inte ovanligt att brister åtgärdas först när något inträffat. Det viktigaste är att man lär sig för framtiden.

Frågan är dock hur uttalad denna inlärningsförmåga är. För 2013 stals Johan III:s begravningsregalier från Västerås domkyrka i Västmanland. Även dessa föremål kom tillbaka och först därefter förbättrades säkerheten – med en ny monter.