MP vill öka Sveriges självförsörjningsgrad

Av: Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:

VISBY. Miljöpartiet går till val på att säkra svensk matproduktion i en allt oroligare värld.

De gröna vill att självförsörjningsgraden ska öka kraftigt – från dagens 50 till 80 procent.

– Vi måste se till att vi har ett jordbruk som kan producera den mat vi behöver i framtiden och som kan göra det på ett hållbart sett, säger språkröret Gustav Fridolin (MP).

Inför valet i höst kommer Miljöpartiet att fokusera hårt på miljö- och klimatfrågorna. De gröna drar i dag igång en kampanj kopplat till den torka som drabbat Sverige och svenska bönder den senaste tiden.

1 av 3 | Foto: BJÖRN LINDAHL

I dag höll språkrören Isabella Lövin och Gustav Fridolin presskonferens på partiets dag i Almedalen. De presenterade ett reformprogram, som innehöll satsningar på en halv miljard per år, för att säkra svensk matproduktion i vad de menar är en allt oroligare värld.

”Osäker värld vi lever i”

Värmerekorden på flera håll i världen och torkan i Sverige visar att klimatförändringarna redan är här, enligt Miljöpartiet.

– Det är en osäker värld vi lever i. Det slås väderrekord över hela världen. I Kalifornien är det undantagstillstånd, i Arktis har vi en avsmältning som vi aldrig tidigare sett och i Sverige är många bönder oroliga. Skördar och spannmål bränns inne och de får fundera på om de kommer att behöva slakta sina djur eftersom man inte har foder till dem, säger Gustav Fridolin.

Han fortsätter:

– Den oron som är böndernas måste också vara vår allas. Vi måste se till att vi har ett jordbruk som kan producera den mat vi behöver i framtiden och som kan göra det på ett hållbart sett.

Miljöpartiet vill att Sverige inför ett nationellt mål om att på sikt öka självförsörjningsgraden av livsmedel från dagens 50 procent upp till 80 procent. Det är en siffra Sverige var uppe i några år före EU-medlemskapet.

Man vill att partierna i riksdagen ska enas om en plan framåt. Det är mycket som behöver göras, säger Fridolin.

– En sak vi ser är att svenskt jordbruk är väldigt beroende av importerade insatsvaror. Olja till maskinerna, foder till djuren och gödsel till åkrarna. Kan vi producera mer av det själva kan vi också få en mycket högre trygghet i den svenska självförsörjningen. Det kan handla om att man kör mer av traktorerna på biogas, vi vill ge en bonus till den bonde som köper en biogastraktor.

– Det kan handla om att vi har bättre användning av det gödsel vi producerar själva och att vi odlar mer av fodret själva, så att även djuren äter svenskt.

”Fler ska köpa svenskt”

Ett av MP:s vallöften är att man vill arbeta för en skatt på vad man kallar ”importerat fulkött”.

– Vi vill att fler ska köpa svenskt. Svenska bönder ska inte konkurreras ut av köttproduktionen på annat håll hålls på ett sätt som vi aldrig skulle acceptera.

Kommer vi i Sverige behöva betala mer för maten?

– Den typen av importerat fulkött som har inneburit att köttkonsumtionen har kunnat öka samtidigt som svenska bönder har det allt svårare, det är inte hållbart.

När kan målet om 80 procent vara uppfyllt?

– Steg för steg kan komma upp i målet på 80 procent av, som det var i Sverige tills i början av 1990-talet. Det vill vi föra samtal med de andra partierna om så att vi har en tydlig och gemensamt förankrad tidsplan. Men när det gäller andra mål inom jordbrukssektorn är de satta till 2030.

MP föreslår också att anslagen för omställning till ekologisk produktion fördubblas och att målet för hur mycket av jordbruksmarken som ska vara ekologisk höjs till 40 procent.

Publicerad:

LÄS VIDARE