Svampsjukdom på brittiska sjukhus

Storbritannien. En sällsynt svamp som kan orsaka läkemedelsresistenta infektioner har påträffats hos omkring 200 patienter på fler än 55 sjukhus i Storbritannien, uppger hälsomyndigheten PHE.

Omkring en fjärdedel av patienterna har drabbats av infektioner, däribland 27 personer som utvecklat blodförgiftning. Svampen, Candida auris, som upptäcktes i Japan för åtta år sedan, är ovanlig men har en benägenhet att spridas mellan sjukhuspatienter.

Vårdpersonal i landet samarbetar med experter från PHE för att begränsa svampens spridning. Candida auris har förknippats med sår-, blod- och öroninfektioner i minst åtta andra länder, däribland Sydafrika, Kuwait, Indien och Venezuela.

TT-Reuters