M-kritik mot Reinfeldt: ”Begriper inte hur försvaret fungerar”

avLisa Röstlund

Anders Björck (M) och statsminister Fredrik Reinfeldt.

Inget militärt hot existerar mot Sverige, anser statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

Det upprör partikamraten och tidigare försvarsministern Anders Björck:

– Det vittnar bara om att man inte begriper hur försvaret fungerar, säger han till Aftonbladet.

Fredrik Reinfeldt säger i en intervju med Aftonbladet:

– Försvarsberedningen har kommit fram till att det inte finns något isolerat anfallshot mot Sverige.

"Bara att gratulera"

På det svarar Anders Björck:

– Det är klart att det inte finns något hot i dag. Men försvaret handlar inte om hot i dag utan om framtida hot. Om vi i dag tar beslut om att införskaffa nya ubåtar och nya flygplan tar det 10-15 år minst innan de nya systemen står färdiga att använda.

– De beslut vi tar i dag har bäring in på 2030-talet. Om Fredrik Reinfeldt kan säga något om de hotbilder som finns då är det bara att gratulera. Det här vittnar bara om att man inte begriper hur försvaret fungerar.

Anders Björck tar avsaknaden av svensk beredskap inför andra världskriget som exempel.

– Det här är en princip som vi lärde oss på 30-talet. Sverige var inte färdigrustat förrän 1949, vilket gjorde att vi tvingades krypa för Hitler och gå med på saker som vi i efterhand ångrar och skäms för.

Splittring i alliansen

Enligt Björck är terrorhot främst en polisiär fråga och bör inte räknas in när försvarsbudgeten ska diskuteras.

– Vi behöver en grundplattform som i princip inte längre finns – ett mer flexibelt försvar som relativt snabbt kan växla upp. Några miljarder till skulle det behöva bli. Så fattigt är inte Sverige att vi inte klarar det. Den här utvecklingen tvingar fram ett Nato-samarbete.

Björck får medhåll av Allan Widman (FP), ledamot i försvarsberedningen:

– Det räcker inte att bara konstatera att det inte finns något hot. Osäkerheten om var vi är på väg har ökat. Vi har en problematisk politisk utveckling och en ökande militär närvaro i vårt närområde.

Allan Widman tar upp att Överbefälhavaren, ÖB, inte har tillräckligt med pengar för att få ihop Sveriges insatsorganisation och efterfrågar mer.

– Det behöver inte bli så enorma summor. Men det handlar om miljarder.

C: "Får inte vara naiv"

Centerpartiets försvarspolitiske talesperson Staffan Danielsson:

– När det gäller synen på Ryssland finns alarmister, som ser hot med ökat militärt återtag och mer energitransporter över Östersjön, och så finns duvor som säger att det trots allt inte är kommunisterna som styr, det är inget kallt krig och när man rustar upp återställer man främst. Jag tar en medellinje. Det gäller att inte vara naiv.

Danielsson vill öka försvarsbudgeten, eftersom Sverige är ""ett litet alliansfritt land" och att ÖB inte kan få pengarna att räcka inom de närmsta fem åren.

– Dessutom är Sverige det största landet i Norden och vi måste ta ansvar för säkerheten i närområdet åtminstone i nivå med övriga nordiska länder.

V stödjer Reinfeldt

En okonventionell  splittring råder just nu inom försvarsberedningen. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet ser ett hot från Ryssland och förordar ökad försvarsbudget. I andra lägret finns Moderaterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som i stället fokuserar på miljö- och klimathot och generellt bantad försvarsbudget.

Torbjörn Björlund (V), ledamot i försvarsberedningen:

– Det finns inget som tyder på något hot från Ryssland, vare sig i dag eller 15-20 år framåt.

Även om Vänsterpartiet i dag är för en minskning av försvarsbudgeten pågår just nu en intern diskussion om hur man ska ställa sig till det svenska försvarsarbetet, enligt Björlund.

– Vi är kritiska till hur pengarna används i dag, bland annat till upprustningen av Jas. Vi menar att man måste ha ett försvar som är anpassat för svenska förhållanden och till att vi ska vara alliansfria. Vi kan komma att behöva öka budgeten för försvaret för det.

Just nu pågår säkerhetspolitiska rikskonferensen Folk och försvar i Sälen.