Min syster fick huset och jag blev utan arv

När Stens pappa gick bort i våras fick han veta att hans syster ärvt pappans fastighet genom ett gåvobrev. Relationen mellan Sten och hans syster blev efter det mycket dålig. Nu svarar Aftonbladets expert, familjerättsadvokaten Johan Frih, hur Sten och andra personer i samma situation bör tänka.

Så ska du agera vid arvstvister med syskon.

Det gäller enligt lagen.

Då kan du få ekonomisk kompensation.

ARTIKELN HANDLAR OM