Skriver upp värdet med 60 miljoner kr

Krisklubbens drag: ”Hållit oss till den principen”

Av: Andreas Käck

Publicerad:
Foto: BILDBYRÅN

Ekonomisk kris.

Då väljer Östersunds FK att skriva upp sin spelartrupps värde med 60,4 miljoner kronor.

– Vi måste kontinuerligt arbeta för att redovisa ett positivt eget kapital, säger ordföranden Maria Wilén till Fotbollskanalen.

Sportbladet har tidigare granskat den ekonomiska krisen i ÖFK. Klubben hanterar just nu fjolårets rekordförlust på 50,8 miljoner kronor och har ett negativt eget kapital på nästan 22 miljoner kronor.

Nu uppger Fotbollskanalen att klubben vidtagit en krisåtgärd för att rädda upp sitt eget kapital och på så vis undvika risken för likvidation. Lösningen? Att skriva upp spelartruppens värde från 4,5 till 64,9 miljoner kronor.

– I aktiebolagslagen ges det utrymme för kontrollsbalansräkningsprincip, det vill säga hur man ska värdera tillgångar och skulder i en kontrollbalansräkning. Då är det så att man får ta upp tillgångar till ett högre värde än bokfört, skulder får man ta upp till bokfört värde eller lägre. Vi har hållit oss till den principen, säger Maria Wilén, ordförande i Östersunds FK Elitfotboll AB, till Fotbollskanalen.

”Auktoriserade värderare”

Enligt Wilén är det ”två auktoriserade värderare som är certifierade av Svenska Fotbollförbundet” som har gjort den nya värderingen. Hon anser nu att styrelsen kan föreslå till aktieägarna att fortsätta bedriva verksamhet.

– Det här är inte bokfört värde. Kontrollbalansräkningen är till för att man ska kunna tala om för aktieägarna att det finns värden i bolaget som gör att det egna kapitalet är återställt, säger Maria Wilén.

Publicerad:

LÄS VIDARE