Bara staten tjänar på vårt pensionssystem

PRO i öppet brev till Stefan Löfven: Ställ partipolitiken åt sidan – gör om systemet

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Med dagens pensionssystem kommer pensionsnivåerna att krypa ner mot ca 40 procent av slutlönen, skriver PRO:s Christina Tallberg. Därför uppmanar PRO nu statsministern att reformera systemet – och låta partipolitiska hänsyn stå åt sidan.

DEBATT. Fler och fler äldre i Sverige riskerar att hamna i fattigdom enligt EU:s statistikbyrå Eurostat. Medan utvecklingen i våra nordiska grannländer tycks ha vänt fortsätter Sverige åt fel håll. PRO kräver nu ett brett politiskt ansvar för att vända trenden. Regeringen och pensionsgruppen måste agera nu.

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med nästan 400 000 medlemmar i hela landet. Det går inte en enda dag utan att vi får frågor om varför vi har ett pensionssystem som tvingar många äldre att leva under knappa ekonomiska förhållanden, trots att många arbetat ett helt liv.

Det drygt 20 år gamla pensionssystemet vilar på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna. Ännu har ingen utvärdering av systemet skett.

Det finns två viktiga krav att ställa på pensionssystemet. Det ska vara ekonomiskt stabilt och samtidigt ge ekonomisk trygghet åt pensionärerna. Hittills har all diskussion gällt den ekonomiska stabiliteten.

Åtgärder har satts in för att pensionerna ska hålla sig på en så stabil (=låg) nivå som möjligt. Det handlar framförallt om den så kallade bromsen som sänkt pensionerna i flera omgångar. Klyftan mellan pensionärer och löntagare har ökat.

Det andra kravet har glömts bort. Nämligen den ekonomiska tryggheten för den som är beroende av pensionen för sin försörjning. Systemet är förträffligt för staten. Men knappast för pensionärer. Värst är det för kvinnor. En majoritet av de med de lägsta pensionerna är kvinnor. Vårt pensionssystem förstärker och fördjupar den ojämställdhet som rått och fortfarande råder på svensk arbetsmarknad.

Med dagens pensionssystem kommer pensionsnivåerna att krypa ner mot ca 40 procent av slutlönen enligt Pensionsmyndighetens beräkningar.

Därför uppmanar nu PRO statsministern att agera. Det är dags att de fem partierna bakom pensionsuppgörelsen startar en reformering av det svenska pensionssystemet.

PRO har arbetat fram en rad förslag för att försäkra oss om att ingen pensionär i Sverige ska behöva leva under den så kallade fattigdomsgränsen. Den målsättningen förutsätter vi att vi har gemensamt.

Det är nu dags att låta partipolitiska hänsyn stå åt sidan. Alla partier i Pensionsgruppen, både regeringspartierna och oppositionen, har ett gemensamt ansvar att genomföra reformer och förbättra pensionssystemet.

PRO föreslår fem steg mot ett bättre pensionssystem:

Höjt bostadstillägg – så att det täcker upp till 100% av en hyreskostnad på upp till 7 000 kr/mån.

Bättre uppräkning av pensionerna (genom att halvera den s k normen på 1,6 procent). Även garantipensionen måste följa inkomstutvecklingen.

Slopa bromsen i pensionssystemet, så att pensionerna inte sänks.

Omfördela arvsvinsterna till de med lägst pension (istället för – som idag – till alla i samma årskull).

Förändringar av pensionssystemet, så att alla får ett grundskydd (på en högre nivå än idag), och att en inkomstrelaterad pension läggs ovanpå denna.


För PRO:s styrelse,
Christina Tallberg, ordförande


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.


LÄS OCKSÅ: Vem vill bli pensionär?

Aftonbladets artikelserie pensionärernas villkor.

Här hittar du alla artiklarna i serien.

Publicerad: