Hård inbromsning för lägenhetsbyggandet

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Antalet påbörjade lägenhetsbyggen minskade under första kvartalet, enligt SCB. Arkivbild.
Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT
Antalet påbörjade lägenhetsbyggen minskade under första kvartalet, enligt SCB. Arkivbild.

Lägenhetsbyggandet bromsar in kraftigt. I Storstockholm handlar det om en halvering under första kvartalet enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Nedgången för påbörjade lägenhetsbyggen på riksnivå var 13 procent under första kvartalet. I Storstockholm var inbromsningen ännu kraftigare, med ett fall på 49 procent.

Johan Deremar, ekonom på branschföreningen Sveriges byggindustrier, är inte förvånad. Han räknar med att vi nu befinner oss i början av vad som blir två svåra år på bostadsmarknaden.

Starkt i andra segment

En viktig faktor är enligt Deremar vårens skärpta amorteringskrav för högt belånade hushåll med Finansinspektionens nya skuldkvotsbroms. Kallduschen i form av prisnedgångar har lett till stor osäkerhet om framtida priser.

– I vår prognos räknar vi med att nybyggnationerna minskar med 15–16 procent både i år och nästa år, säger han.

I antal lägenheter räknar Sveriges byggindustrier med en nyproduktion på 55 000 bostäder i år och 46 000 nästa år. Lägger man till ombyggnationerna ligger detta något lägre än Boverkets prognos på totalt 60 000 bostäder per år 2018–2019.

För byggindustrin som helhet innebär nedgången på bostadsmarknaden ett hanterligt problem, då byggkonjunkturen ser stark ut i andra segment.

– De som är inriktade på bostadsproduktion har det tuffare just nu. Men de medelstora och större bolagen har en ganska bred palett och samtidigt som bostadssidan viker sig är det fullt tryck på den offentliga sidan, både när det gäller lokaler och infrastruktur, säger Deremar.

Stora regionala skillnader

Enligt Boverket finns det ett behov att få fram 80 000 nya bostäder per år 2017–2020 och totalt 600 000 nya bostäder till och med 2025.

– Vi ligger en bit under det, säger Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker på Boverket.

Han pekar på stora regionala skillnader och att inbromsningen i första hand sker i Storstockholm.

– På andra håll tuffar det på ganska bra fortfarande. Det är en ganska sammansatt bild, säger Palmgren.

Enligt Palmgren är det ännu för tidigt att säga om nedgången kommer att fortsätta.

– Det är klart att det vore bekymmersamt, om inbromsningen skulle fortsätta. Men det vet vi inte riktigt ännu, säger han.

Fakta: Mest dramatik i Storstockholm

  • Totalt i riket minskade påbörjade lägenhetsbyggen 13 procent till 14 450 under första kvartalet, enligt justerade tal från SCB. Det är första gången sedan 2011 som antalet nybyggen minskar i det första kvartalet. Antalet ombyggnader av lägenheter rasade samtidigt till 650, ned från 1 158 påbörjade ombyggnationer för ett år sedan.

  • Mest dramatik i utvecklingen syns i Storstockholm och Örebro. I Storstockholm påbörjades 2 315 nya lägenheter under första kvartalet enligt ojusterade tal, en nedgång med 49 procent från 4 550 ett år tidigare. I Örebro rasar samtidigt påbörjade lägenheter till 291 under årets första kvartal, en nedgång med 60 procent.

  • Stormalmö följer dock huvudstaden nedåt. Där backar nybyggnationerna av lägenheter med 28 procent till 1 358. Storgöteborg går dock mot strömmen, med en ökning av påbörjade lägenheter på 16 procent till 2 000.

  • Det redovisade totalantalet nybyggen under första kvartalet är uppjusterat med 14 procent då SCB räknar med att rapporteringen om nybyggen från kommuner och byggherrar släpar efter.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

Publicerad:

LÄS VIDARE