Att skaffa barn är ett åtagande

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

KDU: Vi har ett politiskt ansvar att stödja och hjälpa familjer

När Felix König besvarar min debattartikel är det intressant att han i princip inte berör den fråga som jag lyfte i min tidigare debattartikel: den om splittrade familjer och hur man ska kunna möta detta. Helene Sigfridsson å sin sida verkar anse att det inte är relevant om barn växer upp under samma tak som båda sina föräldrar eller om familjen splittras. Vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet ser vikten av att barn har tillgång till båda sina föräldrar och en stabil uppväxtsituation. Att detta vanligen innebär en kärnfamilj verkar dock räcka för att König och Sigfridsson ska se det som ett förkastligt mål.

Det är viktigt att möjliggöra ett gott liv för människor oavsett vilken familjestruktur dessa lever i, men visst blir det symptomatiskt att det kommer upprörda kommentarer just när man dristar sig till att tala vikten av att stödja även den allra vanligaste situationen, dvs. att ett barn uppkommer i samspel mellan två personer som planerar att dela sin framtid med varandra.

Jag tvekar inte att säga att det i de allra flesta fall är till det bästa om föräldrar kan hålla ihop under barnets uppväxttid. Visst finns det i detta, som i allt annat, undantag. Men detta bör inte hindra oss från att våga tala om den stora majoriteten av familjer. Barn har rätt till båda sina föräldrar och som politiker bör vi försöka skapa förutsättningar för att familjer ska kunna hålla ihop.

När ett föräldrapar glider ifrån varandra och till slut splittras för att de under lång tid har haft svårt att få ekonomin eller den gemensamma tiden att gå ihop, ja då är det ett misslyckande som även vi politiker måste ta på oss en del av ansvaret för. Vi måste åter möjliggöra för barnfamiljer att kunna klara av sin ekonomi och ha möjlighet att prioritera sin vardag på ett bra sätt. Av ekonomiska skäl kan idag få familjer till exempel välja att minska på arbetstiden för att på så sätt få mer tid för barnen. Ett annat problem är att mer än 40 000 unga föräldrar står utan egen bostad och är hänvisade till att hyra andra eller tredje hand alternativt bo hos de egna föräldrarna.

Att skaffa barn är ett åtagande, och föräldrar har därför ett ansvar att försöka undvika att barnen ska behöva genomgå en skilsmässa när så är möjligt. På samma sätt har vi från politiskt håll ett ansvar att stödja och hjälpa familjer i detta. Det kan vi göra genom att ge mer utrymme för familjer att planera och styra sin egen vardag, genom att öka familjers ekonomiska spelrum och genom att erbjuda goda möjligheter till råd och stöd när det är svårt eller samlivet gnisslar.

Svaret på att många familjer splittras är inte att säga att det inte finns något sådant som en familj eller att det bara är bra när föräldrarna går skilda vägar, utan istället att skapa bättre förutsättningar för familjer att hålla ihop.

Charlie Weimers

Förbundsordförande KDU

Publicerad: