Grymt stor ökning av vildsvin i länet

Publicerad:
Uppdaterad:

Från 100 till 5 000 djur – på bara sju år

År 2000 sköts ett tiotal vildsvin i Stockholms län. Fem år senare var, enligt Jägareförbundet, samma siffra 1?500, men trots frikostig jakt förökar sig vildsvinen i snabb takt.
Foto: Stefan Mattson
År 2000 sköts ett tiotal vildsvin i Stockholms län. Fem år senare var, enligt Jägareförbundet, samma siffra 1?500, men trots frikostig jakt förökar sig vildsvinen i snabb takt.

Vildsvinen ökar i Stockholms län.

I rekordfart

Antalet vildsvin i Stockholms län har ökat explosionsartat de senaste åren.

I Uppsala och Stockholms län finns uppskattningsvis 5?000 vildsvin, jämnt spridda över hela länen, enligt Stefan Holm, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

– År 2000 var de bara ett hundratal, säger han.

Djuren har hög produktionstakt

Orsakerna till den kraftiga ökningen är flera. Dels har djuren en hög produktionstakt, dels är de oerhört skickliga på att skaffa föda, även vintertid.

– Och så länge vi inte har några vargar här har de inga andra fiender än jägare och trafikanter. De rör sig även över nya områden och hittar successivt nya små paradis där de slår sig ned och etablerar sig, säger Stefan Holm.

Inget hot mot allmänheten

Det enda sättet att reglera stammens storlek är med jakt.

– Vi har en ganska frikostig jakt eftersom vi vet att de förökar sig så snabbt, säger Stefan Holm.

Vildsvinen utgör dock inget hot mot allmänheten.

– De är väldigt skygga och rädda för människor. Dessutom är de nattaktiva och sover på dagarna, säger Stefan Holm.

Sara Haldert (.se)

Publicerad: