Kvinnor nekas bröstcancertest

Publicerad:
Uppdaterad:

RELATIONER

- bara 12 av 27 sjukhus tar proverna som förlänger liv

Var femte bröstcancersjuk kvinna har en cancer som kallas för HER2.

Den är mycket aggressiv.

Ett test visar om kvinnan bär på genen.

Men bara 12 av 27 sjukhus testar alla bröstcancersjuka kvinnor.

BEHANDLAS MED ANTIKROPPAR. Var tredje vecka under ett år får Rodica Mungiu, 51, infusioner med Herceptin på Södersjukhuset i Stockholm. Ett test avslöjade att Rodica drabbats av HER2-positiv bröstcancer. Sjuksköterskan heter Ewa Bergström.
Foto: anna claRÉN
BEHANDLAS MED ANTIKROPPAR. Var tredje vecka under ett år får Rodica Mungiu, 51, infusioner med Herceptin på Södersjukhuset i Stockholm. Ett test avslöjade att Rodica drabbats av HER2-positiv bröstcancer. Sjuksköterskan heter Ewa Bergström.

Det visar en kartläggning av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO.

Vissa brösttumörer har för mycket av en gen som kallas för HER2, vilket innebär en större risk för spridning. Tumören växer snabbare, risken för återfall är större och överlevnaden är kortare än för annan bröstcancer.

Uppskattningsvis 1 300 svenska kvinnor drabbas varje år av denna form av bröstcancer. 4 av 10 drabbade är under 40 år.

Skräddarsydd

Ett test avslöjar om bröstcancern är HER2-positiv. Kvinnan kan då få skräddarsydd behandling.

Men bara 12 av 27 sjukhus - färre än hälften - testar alla bröstcancersjuka kvinnor för HER2.

- Det skiljer i diagnostik och behandling i olika delar av Sverige. Så ska det naturligtvis inte vara, säger Ingrid Kössler, ordförande i BRO.

- Vi tycker att man ska ha rätt till samma fullgoda diagnostisering och behandling oavsett var man är bor och oavsett ålder. Vi tycker att alla kvinnor med bröstcancer ska testas, inte bara vid återfall.

Nio av sjukhusen testar enbart kvinnor vid återfall eller metastaser. Och sex sjukhus testar endast ett fåtal kvinnor med bröstcancer.

I dag finns en specifik behandling för HER2-positiv bröstcancer. Det är en antikropp som heter Herceptin. Den är godkänd för behandling av återfall i bröstcancer och metastaser.

1 500 dör varje år

Behandlingen förlänger överlevnaden med fem till nio månader. Men bara vissa sjukhus erbjuder den.

Det forskas internationellt i om antikroppen kan förbättra prognosen även för kvinnor med primär bröstcancer, som är HER2-positiv. Även Sverige deltar i den så kallade HERA-studien.

- Det är viktigt att hitta bot och behandling som ökar överlevnaden.

- Det är 1 500 kvinnor som dör i bröstcancer varje år. Det är den största dödsorsaken bland kvinnor under 50 år, säger Ingrid Kössler.

Mary Mårtensson

Publicerad: