Tio armhävningar säger något om ditt hjärta

avTT

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Bilden är från en hjärtoperation på S:t Görans sjukhus i Stockholm och har ingen koppling till studien. Arkivbild.

Gör så många snabba armhävningar du orkar och fortsätt sedan att läsa den här artikeln med dunkande puls.

Det finns nämligen ett samband mellan förmågan att göra den klassiska styrkeövningen och risken för framtida hjärtsjukdom, enligt en studie.

En liten brasklapp kan vara på sin plats. Studien som genomförts av forskare vid Harvard Medical School i USA har bara undersökt manliga brandmän i delstaten Indiana, och det är inte säkert att armhävningar i sig kan skydda mot hjärtsjukdom.

Men resultatet tyder ändå på att förmågan att pressa överkroppen upp från golvet kan vara ett enkelt självtest för att upptäcka framtida strul med organet som pumpar blodet runt, runt i kroppen. Det kan till och med vara en bättre indikator än kroppens maximala syreupptagningsförmåga, enligt studien.

Åttio slag i minuten

Forskarna har undersökt data från regelbundna hälsokontroller av drygt 1 100 brandmän, där det bland annat ingick att göra armhävningar till en taktmätare som var inställd på 80 slag i minuten. Testet avbröts när brandmännen inte orkade längre eller inte kunde hålla den relativt höga takten.

Därefter följdes brandmännen under en tioårsperiod för att se hur många av dem som drabbades av hjärtproblem som exempelvis kranskärlssjukdomar, hjärtsvikt eller hjärtstillestånd. Förekomsten av hjärtsjukdom var högst i gruppen som inte klarade att göra tio armhävningar, var lägre i gruppen som orkade 10-20 armhävningar och ännu lägre i de efterföljande grupperna.

Allra lägst var risken för dem som kunde göra 40 eller fler armhävningar – de hade 96 procent lägre förekomst av hjärtsjukdom jämfört med den svagaste gruppen.

Mer forskning behövs

Studiens författare skriver att mer forskning behövs för att säkerställa att sambandet även finns i befolkningen som helhet, det vill säga även bland dem som inte jobbar som brandmän, bland kvinnor, äldre, och arbetslösa.

Studien är publicerad i vetenskapstidskriften Jama Network Open.